Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Απάντηση Ε.Ε. σε Παπαδημούλη

«Φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική προσαρμογή» είναι η απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

Papadimoulis

Φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική προσαρμογή, που θα στηρίζεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, στη στροφή των κρατικών δαπανών προς παραγωγικές επενδύσεις, σε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και στην πάταξη της φοροδιαφυγής αποφάσισαν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Συμβουλίου της ΕΕ, σε γραπτή ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αποδεικνύοντας την αναντιστοιχία μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται στα πολιτικά όργανα της ΕΕ και των απαιτήσεων των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφερόταν στα συμπεράσματα της συνόδου των Υπ. Οικονομικών της G20 στην Κωνσταντινούπολη, στα οποία «επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία από την αναιμική ανάκαμψη, τις κακές επιδόσεις στο μέτωπο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αύξησης των ανισοτήτων, χαρακτηριστικά που εμφανίζονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες» και σημείωνε ότι η Ομάδα των 20 «επανέλαβε τις δεσμεύσεις της αναφορικά με την υλοποίηση “δημοσιονομικών πολιτικών που θα ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή θα συμβάλλουν σε βιώσιμα δημόσια χρέη”», για να καταλήξει στα εξής ερωτήματα:

«1. Με ποιον τρόπο η ΕΕ συντονίζει τις πολιτικές της με την Ομάδα των 20, όσον αφορά την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων;

2. Είναι διατεθειμένα τα κράτη μέλη της ΕΕ να πάρουν την πολιτική απόφαση για την υποστήριξη “δημοσιονομικών πολιτικών” και “μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, που θα στοχεύουν στην “οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”;».

Στην απάντησή του το Συμβούλιο ενημερώνει τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις διαδικασίες απόφασης και εκπροσώπησης της ΕΕ στις συνόδους της G20, αναφέροντας ότι «η ΕΕ συντονίζει τη συμμετοχή της στις διασκέψεις των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 20 στα πλαίσια του Συμβουλίου. Οι προετοιμασίες για τη διάσκεψη, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος κ. βουλευτής συζητήθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2015. Οι δηλώσεις της Ομάδας των 20 συμφωνούνται με συναίνεση κατά τις διασκέψεις της ομάδας αυτής».

Στη συνέχεια της απάντησής του το Συμβούλιο Υπουργών σημειώνει ότι στις 17/02/15 επικυρώθηκαν «οι τομείς πολιτικής στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι εθνικές και ενωσιακές προσπάθειες κατά το 2015», μετά από πρόταση της Κομισιόν, οι οποίοι είναι η «τόνωση των επενδύσεων, η ανανέωση της δέσμευσης για υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης», τονίζοντας ταυτόχρονα, σχετικά με τη δημοσιονομική προσαρμογή, ότι «το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι κρίσιμο θέμα να μην παρεκκλίνουν τα κράτη μέλη από την πορεία προς την συμφωνημένη φιλοαναπτυξιακή και διαφοροποιημένη στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης, ώστε να εξασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών», καθώς επίσης ότι «πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς και στην επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη, μέσα απ’ τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και την απόδοση προτεραιότητας σε παραγωγικές επενδύσεις στις κρατικές δαπάνες, τη μετάβαση σε ένα φορολογικό σύστημα περισσότερο αποτελεσματικό και ευνοϊκό για την ανάπτυξη, και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη αντιμετώπιση και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συλλέγουν τα φορολογικά έσοδα με πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Καταλήγοντας στην απάντησή του το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι στις 20/03/15, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων) επικύρωσε «τους τρεις βασικούς πυλώνες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (επενδύσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και ευνοϊκή προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση) και κάλεσε τα κράτη μέλη να αποτυπώσουν αυτές τις προτεραιότητες στα προσεχή εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης» και υπογραμμίζει, σχετικά με την πορεία του νέου επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ, ότι «η γενική προσέγγιση, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συννομοθετών για τη νομοθετική πράξη έως τον Ιούνιο, ώστε το ΕΤΣΕ να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τα μέσα του 2015».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα:Δέσμευση G20 για τόνωση της ανάπτυξης μέσω δημοσιονομικών πολιτικών.

Στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της G20 στην Κωνσταντινούπολη επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία από την αναιμική ανάκαμψη, τις κακές επιδόσεις στο μέτωπο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αύξησης των ανισοτήτων, χαρακτηριστικά που εμφανίζονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια στιγμή, η Ομάδα των 20 επανέλαβε τις δεσμεύσεις της αναφορικά με την υλοποίηση «δημοσιονομικών πολιτικών που θα ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή θα συμβάλλουν σε βιώσιμα δημόσια χρέη». Με δεδομένο τον διάλογο που έχει ξεκινήσει η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη, αναφορικά με την ανάγκη «στροφής» των εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών από την ακραία λιτότητα σε μέτρα και μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού, της οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και της κρίσης χρέους την Ευρωζώνη, ερωτάται το Συμβούλιο:

1. Με ποιον τρόπο η ΕΕ συντονίζει τις πολιτικές της με την Ομάδα των 20, όσον αφορά την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων;

2. Είναι διατεθειμένα τα κράτη μέλη της ΕΕ να πάρουν την πολιτική απόφαση για την υποστήριξη «δημοσιονομικών πολιτικών» και «μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», που θα στοχεύουν στην «οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας»;
EL
E-003542/2015
Απάντηση
(11.5.2015)

Η ΕΕ συντονίζει τη συμμετοχή της στις διασκέψεις των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 20 στα πλαίσια του Συμβουλίου. Οι προετοιμασίες για τη διάσκεψη, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος κ. βουλευτής συζητήθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2015. Οι δηλώσεις της Ομάδας των 20 συμφωνούνται με συναίνεση κατά τις διασκέψεις της ομάδας αυτής. Στα συμπεράσματά του της 17ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, το Συμβούλιο συμφώνησε με τους ευρείς τομείς πολιτικής κατά προτεραιότητα που σκιαγραφεί η Επιτροπή, στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι εθνικές και ενωσιακές προσπάθειες κατά το 2015: Τόνωση των επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης. Σχετικά με τον τελευταίο αυτό τομέα, το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι κρίσιμο θέμα να μην παρεκκλίνουν τα κράτη μέλη από την πορεία προς την συμφωνημένη φιλοαναπτυξιακή και διαφοροποιημένη στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης, ώστε να εξασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Το Συμβούλιο τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και στην επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη, μέσα απ’ τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και την απόδοση προτεραιότητας σε παραγωγικές επενδύσεις στις κρατικές δαπάνες, τη μετάβαση σε ένα φορολογικό σύστημα περισσότερο αποτελεσματικό και ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη αντιμετώπιση και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συλλέγουν τα φορολογικά έσοδα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στις 20 Μαρτίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε τους τρεις βασικούς πυλώνες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (επενδύσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και ευνοϊκή προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση) και κάλεσε τα κράτη μέλη να αποτυπώσουν αυτές τις προτεραιότητες στα προσεχή εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Η γενική προσέγγιση, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συννομοθετών για τη νομοθετική πράξη έως τον Ιούνιο, ώστε το ΕΤΣΕ να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τα μέσα του 2015