Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021

Απορρίφθηκε η προσφυγή Ιταλών επενδυτών κατά της ΕΚΤ για το ελληνικό PSI

Οι ενάγοντες ζητούσαν αποζημίωση άνω των 12 εκατομμυρίων από την ΕΚΤ

ekt

Απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή περισσότερων από 200 Ιταλών επενδυτών που κατηγορούσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πως με τη εξαίρεσή της στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012 (PSI) τους υποχρέωσε να υποστούν μεγαλύτερες ζημίες.

Οι ενάγοντες ζητούσαν αποζημίωση άνω των 12 εκατομμυρίων από την ΕΚΤ, υποστηρίζοντας πως η Ευρωτράπεζα ουσιαστικά έδωσε στον εαυτό της θέση προνομιούχου πιστωτή, σε βάρος των υπολοίπων.

Στο πλαίσιο PSI, οι συμμετέχοντες ομολογιούχοι έλαβαν νέους τίτλους που ήταν «κουρεμένοι» κατά περίπου 50% είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Αντίθετα, η ΕΚΤ αντήλλαξε τα ελληνικά ομόλογα που κατείχε με προστατευμένους τίτλους. Ωστόσο, το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. έκρινε πως η κίνηση της ΕΚΤ έγινε με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών, και απέρριψε μήνυση των επενδυτών.

Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ουσιαστικά δημιουργεί ένα θετικό δεδικασμένο για την ΕΚΤ, αποθαρρύνοντας άλλους επενδυτές που συμμετείχαν στο «κούρεμα» του 2012 και θα ήθελαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By