Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Απορρίφθηκε προσφυγή κατά της Ελλάδος για το PSI

Η προσφυγή είχε γίνει από δύο εταιρίες που διεκδικούσαν αποζημίωση για τις απώλειες τους από το κούρεμα του ελληνικού χρέους

euro

Στις 20.5.2013, δύο ξένες εταιρίες, η ISTROKAPITAL SE (Cyprus), εταιρία holding τσεχικών συμφερόντων με έδρα την Κύπρο, και το σλοβακικό ταχυδρομικό ταμιευτήριο, Poštová banka, a.s. (Slovak), προσέφυγαν κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, διεκδικώντας αποζημίωση για τις απώλειές τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κουρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2012.

Για την προστασία των επενδύσεών τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, οι εν λόγω εταιρίες επικαλούνταν τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών προώθησης και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και Ελλάδος και Τσεχίας. Οι συμφωνίες αυτές παραπέμπουν τις διαφορές μεταξύ Ελλάδος και ξένων επενδυτών σε διεθνή διαιτησία που διεξάγεται από διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID).

Το διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτήθηκε από το Κέντρο αυτό για να κρίνει την υπόθεση εξέδωσε την απόφασή του στις 9.4.2015, με την οποία απέρριψε την προσφυγή κατά της Ελλάδος. Διαιτητές είχαν ορισθεί ο Αμερικανός John Townsend, η Γαλλίδα Brigitte Stern και ο Κολομβιανός Eduardo Zuleta, ως Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου.

Κατά γενικό κανόνα, στις εν λόγω διαιτησίες εμπλέκονται ιδιαίτερα προβεβλημένες διεθνείς δικηγορικές εταιρίες και από τις δυο πλευρές. Στην προκειμένη περίπτωση, την πλευρά των αλλοδαπών εταιριών εκπροσώπησε η δικηγορική εταιρία Debevoise & Plimpton, ενώ η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (συγκεκριμένα από τις κυρίες Σ. Χαριτάκη και Ε. Πανοπούλου), συνεπικουρούμενο από το διεθνές δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, το οποίο διετέλεσε και σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου για τον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI το 2011-2012.

Νομικοί κύκλοι της χώρας με γνώση επί θεμάτων επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών εκτιμούν ότι η απόφαση αυτή θωρακίζει το PSI στη διεθνή έννομη τάξη, μετά την απόφαση υπ’ αριθ. 1116/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του PSI στην εσωτερική και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί η νομιμότητα του PSI και υπό το φως των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών (γνωστή ως ΕΣΔΑ), μετά από προσφυγές που κατατέθηκαν σχετικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο.

By