Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Αποζημίωση 36.240 ευρώ για ηθική βλάβη από τον ΟΕΚ

Το ποσό των 36.240 ευρώ καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για ηθική βλάβη ο ΟΕΚ

tr89

Το ποσό των 36.240 ευρώ καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για ηθική βλάβη ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν τα τέσσερα παιδιά του αποβιώσαντος δικαιούχου εργατικής κατοικίας στην περιοχή της Έδεσσας.

Το ποσό της ηθικής βλάβης που επιδικάστηκε ανάγεται στο ότι ο Οργανισμός παράνομα και παρά την δικαστική δικαίωση του αποβιώσαντος δικαιούχου της εργατικής κατοικίας δεν μερίμνησε έγκαιρα να την παραδώσει στα παιδιά του.

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι παραλείψεις του επίμαχου Οργανισμού να συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις και να χορηγήσει την κατοικία του δικαιούχου στους κληρονόμους τους, προκάλεσε σε αυτούς «ζημία δεδομένου ότι τους στέρησε τα οφέλη από την χρήση της κατοικίας», ενώ παράλληλα «προκάλεσε και μείωση της προσωπικότητας τους». Κάτι που καταδείκνυε ότι η συμπεριφορά του επίμαχου Οργανισμού «καταδεικνύει αδιαφορία, έλλειψη σεβασμού και πλήττει την αξιοπρέπεια τους», ενώ «ενέχει και απαξία, αλλά και μειώνει το κύρος τους», αλλά την ίδια στιγμή στερεί από τους κληρονόμους «την ηθική ικανοποίηση και χαρά να απολαύσουν περιουσιακά δικαιώματα που δικαιούνται».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By