Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Άρχισε η παραγωγή της CLA Shooting Brake

Το εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Kecskemet της Ουγγαρίας θα είναι αυτό που θα καλύψει με την παραγωγή του τη ζήτηση του μοντέλου σε όλες τις αγορές του κόσμου…

Το εργοστάσιο του Kecskemet είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα στον κόσμο και αναμένεται το 2020 να είναι ένα από τα ελάχιστα που θα σημειώνουν μηδενική επιβάρυνση με CO2 στο περιβάλλον. Στόχος της Mercedes είναι να ευθυγραμμιστούν σε αυτή τη λογική της προστασίας του περιβάλλοντος, όλα τα Ευρωπαϊκά της εργοστάσια μέχρι το 2022.

Εκτός των μηδενικών εκπομπών CO2, το συγκεκριμένο εργοστάσιο σύντομα θα εφαρμόζει και την απόλυτη ψηφιοποίηση των εγγράφων που μέχρι τώρα συνοδεύουν την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να έχει και τον χαρακτηρισμό του εργοστασίου στο οποίο δεν χρησιμοποιείται χαρτί για εκτυπώσεις.
Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, απασχολούνται 4.700 εργαζόμενοι. Η παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου, έδειξε πολύ καλά σημάδια μέχρι στιγμής, μια και το 2018 έφτασε τα 190.000 αυτοκίνητα (A-Class).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By