Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Άρνηση του δήμου Ίλιον να δώσει τα ταμειακά του διαθέσιμα

Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

euro

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δεσμεύσει τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου να μην προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το δημοτικό συμβούλιο του Ιλιον δεν έμεινε μόνο εκεί. Καταγγέλλει ως «απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της».

Επιπλέον, κρίνει ως «μη ικανοποιητικές» τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημ. Μάρδας και καλεί σε δυναμική κινητοποίηση αιρετούς και εργαζομένους με το μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου, την ημέρα της συζήτησης της Π.Ν.Π. στη Βουλή.