Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι στο στόχαστρο: Δίκαια αιτήματα που διεκδικούν λύσεις…

stamadianou-karetsos
Κυριακή Σταμαδιάνου- Κώστας Καρέτσος

Σε μία τόσο δύσκολη περίοδο για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για τον κλάδο μας, οι νέοι οφείλουμε να μην εφησυχάζουμε. Κύριο μέλημά μας, αφότου εξελέγημεν το Νοέμβριο του 2014 στο Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α , ο πρώτος εξ ημών ως μέλος του Δ.Σ και η δεύτερη εξ ημών ως Πρόεδρος για δεύτερη συνεχή θητεία, ήταν – μεταξύ άλλων – η προώθηση τριών πολύ σημαντικών ζητημάτων που αφορούν κάθε νέο συνάδελφο.

Τα ζητήματα στα οποία δώσαμε ιδιαίτερο βάρος ήταν:

α) η ένταξη των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ,

β) η κατοχύρωση εκ νέου της ελάχιστης αμοιβής για κάθε ασκούμενο δικηγόρο, η οποία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο του ν. 4093/2012, πλην όμως καταργήθηκε σιωπηρά με το Νέο Κώδικα Δικηγόρων και

γ) η συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. του Προγράμματος Άσκησης στα Δικαστήρια, ένα πρόγραμμα το οποίο συνέβαλλε επί σειρά ετών στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και τις επιστολές προς τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιο για Θέματα ΕΣΠΑ, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της επίλυσης των ανωτέρω κρίσιμων ζητημάτων είναι, δυστυχώς, περιορισμένη.

Αναφορικά με την ένταξη των Νέων Δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μολονότι οι νέοι συνάδελφοι είχαν καλλιεργήσει προσδοκίες ένταξης ενός μεγάλου αριθμού στο ανωτέρω πρόγραμμα, με έκπληξη παρατηρήσαμε τελικά ότι αφορά σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, περίπου 250 σε όλη την Αττική ,καθώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την Ε.Α.Ν.Δ.Α την τελευταία διετία για διεύρυνση των κριτηρίων βάσει των οποίων θα καθίσταται κάποιος δικαιούχος ένταξης στο Πρόγραμμα , τελικά τα κριτήρια ένταξης που έχουν τεθεί είναι πολύ στενά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι όποιες εξαγγελίες για βοήθεια των νέων ελεύθερων επαγγελματιών στα πρώτα τους βήματα να μην υλοποιούνται στον απαιτούμενο βαθμό.

Αναφορικά με την κατοχύρωση της ελάχιστης αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους, που αποτελεί τα τελευταία χρόνια πάγιο αίτημα της Ε.Α.Ν.Δ.Α, η θέση του αρμοδίου Υπουργείου είναι το ζήτημα να εξεταστεί στο μέλλον και μάλιστα στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης του θεσμού της άσκησης. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο θεσμός της άσκησης χρήζει συνολικής αναβάθμισης, πλην όμως το ζήτημα της κατοχύρωσης της ελάχιστης αμοιβής, εκτός από κρίσιμο, είναι και άμεσα αναγκαίο, καθώς συνδέεται με τη δυνατότητα επιβίωσης των συναδέλφων μας.

Αναφορικά με το Πρόγραμμά Άσκησης στα Δικαστήρια, ένα θεσμό που καθιερώθηκε από την Ε.Α.Ν.Δ.Α το 2011 και βρισκόταν σε ισχύ έως και το Μάρτιο του 2015, οπότε και διεκόπη, η απόκριση του αρμοδίου Υπουργείου είναι ότι ο θεσμός δεν μπορεί να συνεχιστεί , καθώς δεν αποτελεί πλέον επιλέξιμη δαπάνη για το Ε.Σ.Π.Α και άρα στερείται χρηματοδότησης. Επειδή, όπως προελέχθη το πρόγραμμα άσκησης στα Δικαστήρια δεν έβαινε μόνο προς όφελος των Ασκούμενων Δικηγόρων αλλά κυρίως προς όφελος των Γραμματειών των Δικαστηρίων, έχουμε ζητήσει , χωρίς, ωστόσο, να λάβουμε συγκεκριμένη απάντηση , το πρόγραμμα, λόγω της αναγκαιότητάς του, να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το πρόσφατο μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει σε σχέση με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καταδεικνύουν ότι στην Ελλάδα της κρίσης ο εύκολος στόχος είναι οι νέοι επιστήμονες, καθώς κι ότι πολύ εύκολα τα αυτονόητα γίνονται ζητούμενα. Επειδή , ωστόσο, καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρεί προσδοκίες για το μέλλον, αν αναγκάσει τη νέα γενιά να μετατραπεί από γενιά επιστημόνων σε γενιά οικονομικών μεταναστών, ευελπιστούμε ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πράξουν τα δέοντα προς τις κατευθύνσεις που έχουμε υποδείξει, προκειμένου να δοθεί μια ουσιαστική ανάσα στην κοινωνία, αλλά και στον κλάδο μας.

Κωνσταντίνος Καρέτσος, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Ν.Δ.Α.
Κυριακή Σταμαδιάνου, Δικηγόρος Παρ” Εφέταις, μέλος Δ.Σ Ε.Α.Ν.ΔΑ, τ. πρόεδρος Ε.Α.Ν.Δ.Α.