Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Αυγενάκης: Οσμή σκανδάλου στο πάρτι με τους μισθούς στην ΑΕΠΙ

«Οσμή σκανδάλου αποπνέει η υπόθεση της ΑΕΠΙ» αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση στην υπουργό Πολιτισμού.

«Πρόκειται για αποκαλύψεις που, αν επιβεβαιωθούν, δείχνουν ένα καλοστημένο πάρτι εκατομμυρίων που καρπώνονταν οι λίγοι, εκλεκτοί της ΑΕΠΙ εις βάρος τόσο των δημιουργών όσο και των χρηστών» αναφέρει ο Λ. Αυγενάκης στην ερώτησή του προς την Λυδία Κονιόρδου.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Απίστευτα είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με την έρευνα του διαχειριστικού ελέγχου που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την ΑΕΠΙ, η οποία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς, μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια του ελέγχου και συμμορφώθηκε μόνο αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο από το Υπουργείο Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.

»Σκανδαλώδεις είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου, όπου αναφέρονται ενδεικτικά ότι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές λειτουργικές ζημίες συνολικού ύψους 11,3 εκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στις συνολικές αμοιβές των μετόχων της Εταιρείας και συγγενών τους, στις ετήσιες αμοιβές παραστάσεων στο Δ.Σ., στην παροχή δωρεάν ιδιωτική ασφάλιση, αυτοκίνητα, κλπ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, προμήθειες είσπραξης και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα.

»Σκάνδαλο αποτελούν επίσης τα δάνεια που σύμφωνα με πληροφορίες, λάμβαναν τα μέλη του ΔΣ από την Εταιρία, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται. Εκτός αυτού, η ΑΕΠΙ φέρεται να χορηγεί επίσης δάνεια στο προσωπικό και σε συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας όπως και προκαταβολές σε δικαιούχους (δημιουργούς) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους που θα συμψηφίζονταν με τις μελλοντικές αποδοχές τους, ενώ αυτή η παρακράτηση δεν έγινε ποτέ.

»Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εταιρία παρακρατούσε 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά αυτά ουδέποτε διατέθηκαν για το σκοπό αυτό αφού τελικά αφορούσαν εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της ΑΕΠΙ. Τέλος, αναφέρουν ότι τα αδιανέμητα δικαιώματα στους δημιουργούς την 31η/12/2014 ανέρχονταν στο ποσό των 42 εκ. ευρώ τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη.

Ο Λ. Αυγενάκης ζητά από την αρμόδια υπουργό να δώσει αντίγραφο του πορίσματος και ερωτά σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.

(Visited 1 times, 1 visits today)