Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Αυστηρά πρόστιμα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Αυστηρότατα είναι τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται για τους φορείς εκείνους που παραβιάζουν τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Παρ’ όλα αυτά, λιγότερο από 1 στα 10, δημόσια νοσοκομεία έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του.

Από επίσημα στοιχεία προκύπτει, πιο συγκεκριμένα, ότι μόλις 13 δημόσια νοσοκομεία – δηλαδή λιγότερο από 10% – έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή DPO, όπως ονομάζεται.

Μία υποχρέωση που προβλέπεται ρητά σε εγκύκλιο που είχε αποστείλει το Υπουργείο Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό.

Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης για ορισμό DPO επισύρει την επιβολή αυστηρότατων διοικητικών προστίμων.

Όπως φαίνεται, όμως, η αρμόδια Αρχή αρκείται μόνο σε επισημάνσεις προς τους δημόσιους φορείς που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εθνικές διατάξεις.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By