Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Αυξήσεις μισθών σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα προτείνει ο ΣΕΒ

«Ο διάλογος για τον κατώτατο μισθό διεξάγεται σε επίπεδο εντυπώσεων, γεγονός που όμως τελικά καθίσταται επιζήμιο για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους» επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Με απούσα τη ΓΣΕΕ και παρόντες μόνο τους εκπροσώπους των εργοδοτών, ξεκινά αύριο το μεσημέρι (στη 13.00) η πρώτη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και είναι δεδομένο ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι εταίροι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και θα συζητήσουν για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού, τους δικαιούχους, αλλά και την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκτός απροόπτου ΕΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΒΕ και ΣΕΤΕ. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα προωθηθεί στο Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού και εν συνεχεία το ΚΕΠΕ θα διατυπώσει μια γνωμοδότηση για το ζήτημα, η οποία θα ληφθεί υπόψη από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να βγει η τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού.

Από τη διαβούλευση θα απουσιάζει η ΓΣΕΕ, καθώς η διοίκησή της απέστειλε στην επιτροπή που έχει συσταθεί γι” αυτόν τον σκοπό επιστολή, με την οποία ενημέρωσε ότι αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας και μάλιστα ομόφωνη, να μην προσέλθει και να μη συμμετάσχει στην προφορική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, που θα οδηγήσει στην αλλαγή του κατώτατου μισθού από τις αρχές του επόμενου έτους.

Αντίθετα ο ΣΕΒ θα είναι παρών στην διαδικασία, θέτοντας εξαρχής τους προβληματισμούς αλλά και τις αντιρρήσεις του πάνω στο θέμα.

«Ο διάλογος για τον κατώτατο μισθό διεξάγεται σε επίπεδο εντυπώσεων, γεγονός που όμως τελικά καθίσταται επιζήμιο για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους» επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο του ο Σύνδεσμος.

Αναφέρει δε πως μια αύξηση του μισθολογικού κόστους που δεν προκύπτει από βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας, θα δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις και ειδικά σε επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους και σε κλάδους όπως είναι το εμπόριο και οι υπηρεσίες εστίασης.

«Όπως απέδειξε η κρίση, το πρόβλημα δεν λύνεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά με τη μείωση φόρων και εισφορών, καθώς και με μείωση του αντικινήτρου αύξησης των μισθών, δηλαδή με μείωση της υπερβολικά υψηλής προοδευτικότητας των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων (περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς)» τονίζει ο ΣΕΒ.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ

1. Αύξηση του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις εξελίξεις στη μέση παραγωγικότητα της οικονομίας. Η πρώτη, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, αύξηση του κατώτατου μισθού επιβάλλεται να συνδεθεί, όσο η ανάκαμψη δεν έχει εδραιωθεί, με αντίστοιχη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα στήριξη του εισοδήματος αλλά και ενισχυτική της απασχόλησης μείωση κόστους εργοδότη, σε ένα επίπεδο μικτών αποδοχών κοντά στο επίπεδο του κατώτατου μισθού.

2. Άμεση αναστροφή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 (0,5 π.μ. στις εισφορές εργαζομένων και 0,5 π.μ. στις εισφορές εργοδοτών). Καθώς και επιπρόσθετη, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, με χρηματοδότηση μέσω της μείωσης του «αφορολόγητου» που ισχύει σήμερα.

3. Αύξηση της επιστροφής φόρου για κάθε παιδί, για παράδειγμα €500 ευρώ από €50 που ισχύει σήμερα, καθώς και μια αύξηση της επιστροφής φόρου έως 200 ευρώ ανά 5ετία ηλικίας για συνταξιούχους άνω των 70 ετών, για να προστατευθούν οι πλέον αδύναμοι από την μείωση του αφορολόγητου..

4. Επιπλέον επιδότηση εισφορών ειδικά για νέους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά και που θα αντισταθμίζει την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού ή θέσπιση υποκατώτατου με στόχευση στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως ηλικίας και στους μακροχρόνια άνεργους.

5. Να μεταρρυθμιστεί εποικοδομητικά το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, με κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας και με πρόβλεψη για εξαίρεση, από την επεκτασιμότητα και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, επιχειρήσεων με αδύναμες οικονομικές επιδόσεις.

6. Βελτίωση και επιτάχυνση ουσιαστικών μέτρων για ενεργές πολιτικές απασχόλησης με στόχο ειδικά την διευκόλυνση των νέων και των γυναικών για είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και την επιστροφή στην αγορά εργασίας μακροχρόνια άνεργων αλλά και ηλικιωμένων.

7. Μέτρα για την ταχύτερη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του ιδιωτικού τομέα σε χρηματοδότηση.

8. Εντατικοποίηση χρήσιμων μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και ενισχύουν τη «θεσμική ανταγωνιστικότητα» στην κατεύθυνση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι χώρες που καταγράφονται ως όλο και πιο ανταγωνιστικές σε διεθνείς συγκριτικές εκθέσεις.

9. Άρση φορολογικών αντικινήτρων στην μεγέθυνση ειδικά των μεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των αποδοχών με εκλογίκευση της προοδευτικότητας των φορολογικών συντελεστών, αλλά και εκλογίκευση φόρων που πλήττουν δυσανάλογα τον εξωστρεφή μετασχηματισμό της οικονομίας, την προσαρμογή στη ψηφιακή εποχή και την παραγωγή (ενδεικτικά, φόροι και επιβαρύνσεις σε υπηρεσίες επικοινωνιών, στην ενέργεια για βιομηχανική παραγωγή, κ.ο.κ.).

10. Ενίσχυση πλαισίου λειτουργίας επιθεώρησης εργασίας και εντατικοποίηση στοχευμένων ελέγχων στο σύνολο της αγοράς εργασίας, παράλληλα με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

11. Πέρα από τα παραπάνω, ο εθνικός κατώτατος μισθός θα πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο με βάση τα μακροοικονομικά μεγέθη και τη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά να λαμβάνει υπόψη του ειδικά το κομμάτι της αγοράς εργασίας στο οποίο επιδρά. Μάλιστα η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές και τα άλλα εργαλεία που στοχεύουν στη στήριξη των ίδιων ομάδων, περιλαμβανομένων των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, και όχι μόνο, ώστε συνδυαστικά να στηρίζουν πιο αποτελεσματικά, και με τις μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις, τις ομάδες αυτές.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By