Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

«Μπλόκο» στις πωλήσεις ακινήτων για όσους έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Σε ασφυκτικό κλοιό έχουν μπει όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών να βάζει «μπλόκο» στις πωλήσεις ακινήτων όχι μόνο σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές αλλά και σε εκείνους που από την πώληση δεν εξασφαλίζουν την αποπληρωμή των χρεών τους.

Οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας και ο ΕΦΚΑ έχουν ήδη ενημερωθεί από το ΚΕΑΟ να προχωρούν σε έλεγχο για την ύπαρξη ή μη επαρκούς διασφάλισης της οφειλής. Ο ασφαλισμένος για να γίνει εφικτή η πώληση του ακινήτου θα πρέπει να προσκομίζει σχετική βεβαίωση στον συμβολαιογράφο, ο οποίος θα λαμβάνει γνώση για την επαρκή ή μη διασφάλιση της οφειλής και αναλόγως θα προβαίνει στη μεταβίβαση ή μη, καθώς και στην παρακάτηση μέρους του χρέους από το τίμημα.

Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ημερησίας, με βάση την εγκύκλιο: «Αν υπάρχει οφειλή μη ρυθμισμένη, η μεταβίβαση του ακινήτου δεν είναι δυνατή και δεν δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα».

Αν υπάρχει ρύθμιση ο μεταβιβάζων οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης «διασφάλισης της οφειλής» προσκομίζοντας βεβαίωση Οφειλής ή Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και από το συμβολαιογράφο στοιχεία για την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και το συμφωνηθέν τίμημα.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Ημερησίας Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία, θα δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας 1 μηνός, αλλά, στην περίπτωση που το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος. Δηλαδή για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, θα πρέπει να διασφαλίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος χωρίς τίμημα (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά) και η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία, θα δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας 1 μηνός, αλλά, στην περίπτωση που το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος. Δηλαδή για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, θα πρέπει να διασφαλίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος χωρίς τίμημα (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά) και η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

(Visited 1 times, 1 visits today)