Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022

Δάνεια 200 εκατ. σε μικρομεσαίες δίνουν Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ μέσω ομολόγου

Δάνεια έως 200 εκατ. ευρώ θα χορηγήσει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιώντας τα κεφάλαια του ευρωπαϊκού σχεδίου Γιουνκέρ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΤΕ, η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε καλυμμένα ομόλογα της σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει ομόλογα πενταετούς διάρκειας ύψους 200 εκατ. ευρώ, από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών.

Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε 1,85% ετησίως και οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από την Standard and Poor’s’, BB- από την Fitch και Ba2 από την Moody’s.

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά 100 εκατ. ευρώ από τα εν λόγω ομόλογα, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αγοραστούν από την ΕΤΕπ εντός των επόμενων έξι μηνών.

Η συναλλαγή εντάσσεται στην στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στοχεύει στην αύξηση των εκταμιεύσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τη μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής της δομής και βελτιώνει την διάρθρωση καθώς και επιμέρους δείκτες της ρευστότητάς της.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By