Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΕΔΔΗΕ: Αυξάνονται οι έλεγχοι, αυξάνονται και οι ρευματοκλοπές

Αυξητική πορεία ακολουθούν οι ρευματοκλοπές παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων από τον ΔΕΔΔΗΕ με τους υπευθύνους να κάνουν λόγο για το «ελληνικό παράδοξο» της ταυτόχρονης μεγέθυνσης του φαινομένου παράλληλα με την πύκνωση των ελέγχων και την εντυπωσιακή αύξηση του πλήθους των εντοπισμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, έχουν σταλεί 5.270 επιστολές για διαπιστωμένες ρευματοκλοπές με βεβαίωση απαιτήσεων και το 48% εξ αυτών αφορούν σε ρευματοκλοπές εντός 2018. Τα βεβαιωμένα ποσά οφειλών μέχρι το τέλος Αυγούστου ανέρχονταν σε 14,7 εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να κυμαίνονται λίγο πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ.

Αναλύοντας το φαινόμενο και τα μέτρα που έχει λάβει ο ΔΕΔΔΗΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο κ. Νικόλαος Δρόσος, Δ/ντης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, μιλώντας σε ημερίδα της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, σημείωσε ότι «η θέσπιση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών θωρακίζει την προσπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην έκβαση του διακηρυγμένου «πολέμου» κατά της ρευματοκλοπής».

Όπως ανέφερε, η εντυπωσιακή αύξηση των μη τεχνικών απωλειών καταγράφεται την τρέχουσα δεκαετία, ως αντανάκλαση της οικονομικής συγκυρίας που υποθάλπει την έκνομη συμπεριφορά (αύξηση κρουσμάτων ρευματοκλοπής).

Όμως, όπως σημείωσε, από την ίδρυσή του το 2012, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει σε υψηλότατη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου, δρομολογώντας σειρά δράσεων, όπως είναι η αύξηση των ελέγχων (στοχευμένων και μη), η επανασφράγιση των μετρητικών διατάξεων, η συστηματοποίηση της υποβολής μηνύσεων στους παραβάτες, η προσπάθεια επίσπευσης της διεκπεραίωσης των υποθέσεων και καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση του πλήθους των ετήσιων εντοπισμών διαπιστωμένων ρευματοκλοπών (το οποίο ήταν 11πλάσιο το 2012, έναντι του 2006 και 22πλάσιο το 2013, έναντι του 2006).

Ο ΔΕΔΔΗΕ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον εντοπισμό, τεκμηρίωση και διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπών εντός στενού χρονικού περιθωρίου.

Με σκοπό οι κινήσεις του Διαχειριστή να φέρουν απτά αποτελέσματα εντατικοποιούνται σύμφωνα με τον κ. Δρόσο οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, ενισχύεται η διαφάνεια και η τυποποίηση των διαδικασιών ενώ επιχειρείται ενιαία ισότιμη διαχείριση περιπτώσεων ανεξάρτητα από τον τρόπο τέλεσης της ρευματοκλοπής και την έκταση αυτής.

Τέλος, ο Διαχειριστής αξιοποιεί τα εισπραττόμενα ποσά, εξαιρουμένων των ποσών που αφορούν στο διαχειριστικό κόστος του Διαχειριστή Δικτύου, προς αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών.

By