Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

ΔΕΗ: Έκτακτη επιχορήγηση άνω του μισού δις από τον κρατικό προϋπολογισμό

Σε έκτακτη ένεση ρευστότητας κατά το ποσό των 586,5 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνοντας την προπληρωμή της αξίας ηλεκτρικού ρεύματος της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020.

Το μέτρο είχε εφαρμοστεί πέρσι κατά τα πρότυπα διαχείρισης από την εταιρεία των μεγάλων πελατών της υψηλής τάσης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες οικονομικές δυσκολίες της ΔΕΗ ωστόσο επαναλαμβάνεται φέτος, κατόπιν αιτήματος της Επιχείρησης.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς της κυβέρνησης που εισπράττουν πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό (μεταξύ άλλων και οι ΟΤΑ).

Μάλιστα όσοι εξ αυτών έχουν αλλάξει πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου προς τη ΔΕΗ υπολογίστηκε με βάση την δαπάνη που καταβλήθηκε για την προηγούμενη χρονιά, μειωμένη κατά 13% όπως άλλωστε ορίζει η διαδικασία της προεξόφλησης λογαριασμών, η οποία αναλύεται ως εξής: σε 2% που είναι η έκπτωση προπληρωμής, σε 5% η έκπτωση συνέπειας και σε 6% η έκπτωση όγκου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίνεται το κονδύλι, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στο τέλος κάθε μήνα να στέλνει στο υπουργείο Οικονομικών πλήρη στοιχεία ανά εποπτεύον υπουργείο, που θα παρουσιάζουν αναλυτά ποιοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας.

Το μέτρο της προπληρωμής της κατανάλωσης ρεύματος από το δημόσιο είχε αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για την προηγούμενη διοίκηση της Επιχείρησης.

Μάλιστα ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε δοθεί ως αντίβαρο στην ΔΕΗ, κατόπιν άρνησης της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην αύξηση των τιμολογίων ρεύματος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By