Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

ΔΕΗ: Καθολικός πάροχος σε 200.000 καταναλωτές με προσαυξήσεις τιμολογίων 12%

Στο 12% από 15% που ζητούσε η ΔΕΗ διατηρείται η προσαύξηση στα τιμολόγια της καθολικής υπηρεσίας που αφορούν περίπου 200.000 καταναλωτές σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 4 Ιουλίου.

Η επιχείρηση θα συνεχίσει να ηλεκτροδοτεί τους καταναλωτές αυτής της κατηγορίας για επιπλέον ένα χρόνο δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου του 2020, καθώς κηρύχθηκε άγονος σχετικός διαγωνισμός επιλογής νέου προμηθευτή για διάστημα τριών ετών.

Ο προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Προμηθευτής που είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου, να παρέχει το δικαίωμα της ηλεκτροδότησης σε οικιακούς πελάτες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των «κακοπληρωτών» και ο πάροχος αφού εξάντλησε όλα τα περιθώρια είσπραξής τους έχει σταματήσει να τους εκπροσωπεί.

Η υπαγωγή των μικρών πελατών στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργειά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή σύμβασης και καταβολή εγγύησης.

Πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης, δήλωσε ότι οι καταναλωτές αυτοί θα είναι μέσα στο χαρτοφυλάκιο των λεγόμενων τελικών πελατών, για τους οποίους η εταιρεία ξεκινά από αυτό το μήνα σαφάρι είσπραξης χρεών ύψους 1 δισ. ευρώ.

Εξήγησε μάλιστα ότι η ΡΑΕ κάθε χρόνο κάνει έναν διαγωνισμό σχετικό με το ποιος ενδιαφέρεται να γίνει ο πάροχος για τους καθολικούς πελάτες. Καθώς κανένας προμηθευτής ποτέ δεν ενδιαφέρεται, τους «φορτώνεται» η ΔΕΗ.

Οι καταναλώσεις των πελατών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας τιμολογούνται με προσαύξηση που για το διάστημα Απριλίου 2018-Μαρτίου 2019 είχε καθοριστεί στο 12% των υφιστάμενων τιμολογίων πελατών της χαμηλής τάσης. Ωστόσο η ΔΕΗ προβάλλοντας μια σειρά από κόστη που έκρινε εύλογα είχε προτείνει την αύξηση των τιμολογίων κατά 15%.

Η αύξηση αυτή όπως τεκμηριώθηκε από την επιχείρηση αφορούσε: α) Προσαύξηση 2% για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης (ετήσιο επιτόκιο 8%) β) προσαύξηση 1,5% ως διαχειριστικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής μηνιαίων λογαριασμών), γ) προσαύξηση 10% λόγω επιπλέον επισφαλειών, δ) προσαύξηση (risk premium) 1,5% λόγω μεταβλητότητας της μηνιαίας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την περίοδο υπαγωγής του πελάτη σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, η ΡΑΕ έκρινε ότι αν και είναι εύλογη επί της αρχής η ανάκτηση πρόσθετου ανταλλάγματος από τη ΔΕΗ, σε σύγκριση με εκείνο που ανακτά ο Προμηθευτής
από τους τακτικούς του πελάτες, εντούτοις, κάποιες από τις ως άνω κατηγορίες κόστους που εισηγήθηκε η ΔΕΗ, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές.

Πρόκειται για το κεφάλαιο κίνησης, το διαχειριστικό κόστος και το risk premium καθώς λόγω μεταβλητότητας της χονδρεμπορικής αγοράς ανακτώνται ήδη σύμφωνα με την Αρχή μέσω του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων) που προσφέρει η ΔΕΗ. Ως εκ τούτου κάνει αποδεκτή αύξηση 12%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By