Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023

ΔΕΗ: Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τον ΔΕΔΔΗΕ

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές ανακοίνωσε η ΔΕΗ ότι υποβλήθηκαν για την εξαγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, με το νικητή να κρίνει η οικονομική προσφορά που αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Για την ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή του δικτύου διανομής επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους και υπέβαλλαν φακέλους το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, το επίσης αμερικανικό ΚΚR, το αυστραλιανό fund Macquarie και το First Sender από το Λουξεμβούργο, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό ανταγωνισμό για την μεγάλη ιδιωτικοποίηση.

Σε πρώτη φάση οι σύμβουλοι της ΔΕΗ, η Goldman Sachs και η Εurobank θα ελέγξουν τον φάκελο ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα και θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι μεγάλες προσδοκίες της κυβέρνησης αλλά και της διοίκησης της ΔΕΗ για προσφερόμενο τίμημα που εκτιμάται ότι μπορεί να είναι πλησίον του 1,5 δισ. ευρώ. Η λογιστική αξία της εταιρείας έχει προσδιοριστεί στα 3 δισ. ευρώ. Με τα νέα κεφάλαια η Επιχείρηση θα ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στις ΑΠΕ.

Τί αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, υποβλήθηκαν 4 δεσμευτικές προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):

-CVC Capital Partners Group
-First Sentier Investors Group
-KKR Group
-Macquarie Group

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Όπως ανέφερε νωρίτερα το newmoney.gr για τον ΔΕΔΔΗΕ εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον 11 υποψήφιοι αλλά από την ΔΕΗ κόπηκαν δύο, μεταξύ των οποίων και οι Κινέζοι που επένδυσαν στον ΑΔΜΗΕ. Στην επόμενη φάση συνέχισαν εννέα υποψήφιοι, από τους οποίους οι εκτιμήσεις για το σημερινό τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού ανέμεναν ότι θα προσέλθουν τουλάχιστον τρεις.

Η κυβέρνηση και η Επιχείρηση επιδιώκουν ένα πολύ υψηλό τίμημα για τον διαχειριστή του δικτύου διανομής που θα δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα στην ΔΕΗ. Και παράλληλα το σήμα μιας επιτυχούς ιδιωτικοποίησης, απαντώντας εμμέσως και σε εκείνους που βλέπουν με σκεπτικισμό την είσοδο ιδιωτών στο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διαρροές μιλούν για 1,5 δισ. και άνω, μολονότι τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν σενάρια για προσφορά αρκετά κάτω από αυτό το επίπεδο από ισχυρό υποψήφιο του διαγωνισμού.

Η διοίκηση της Επιχείρησης έχει δηλώσει άλλωστε ότι αν δεν υπάρξει ικανοποιητική προσφορά, ο διαγωνισμός δεν θα προχωρήσει και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους συμμετέχοντες αφού δεν προβλέπεται η υποβολή βελτιωμένων προσφορών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By