Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Δεκαπέντε άδειες για ραδιόφωνα αποφάσισε να δώσει ο Σπίρτζης

Στις 15 καθορίστηκαν οι άδειες για ραδιοσυχνότητες εθνικής εμβέλειας με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Χθες ενώ η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ήταν σε διάσκεψη και έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Παππά, με τον οποίο χορηγήθηκαν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες κατά παράκαμψη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, με απόφαση του, καθόριζε σε 15 τις άδειες εθνικής εμβέλειας προς χρήση ραδιοσυχνοτήτων του επίγειου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz.

Οι άδειες θα έχουν διάρκεια 15 ετών και για τη χορήγησή τους θα υπάρξει διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας.

Όπως αναφέρεται η επίμαχη υπουργική απόφαση επιδιώκει να «εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό».

Η επίμαχη απόφαση αναφέρει

1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έως δεκαπέντε (15) δικαιώματα εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2×56 MHz συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας (guard bands) στη ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397 MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους 28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών.

2. Τον ορισμό ως εξής: α) Η χρονική διάρκεια του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHZ καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24, 5 – 26,5GHZ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHZ να λήγουν την ίδια ημερομηνία.
β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας.

3. Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 29913/1196/30-05-2006 (ΦΕΚ Β’711) όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπουργική απόφαση με αριθμό 7349/218/12-02-2014 (ΦΕΚ Β’350).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By