Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Deutsche Bank: 700 ευρώ ανά Ευρωπαίο το κόστος επαναφοράς χρέους στο 60% ΑΕΠ Ελλάδας

Τι δηλώνουν οικονομολόγοι της Deutsche Bank

Deutsche-Bank1

Ενδεχόμενη επαναφορά του ελληνικού χρέους στο 60% του ΑΕΠ που ορίζεται από την Συνθήκη του Μάαστριχτ, σύμφωνα με  υπολογισμούς οικονομολόγων της Deutsche Bank θα έφτανε στα 700 ευρώ ανά κάτοικο της Ευρωζώνης.

«Σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα φθάσει στο τέλος του έτους περίπου στα 340 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ήταν περίπου 200% του ελληνικού ΑΕΠ. Εάν κάποιος ήθελε να φέρει αυτό το χρέος στο όριο του 60% που τίθεται από την Συνθήκη του Μάαστριχτ, αυτό θα σήμαινε περίπου 700 ευρώ ανά κάτοικο της Ευρωζώνης, υπολογίζουν οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank».

By