Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Διψήφιο «άλμα» στις τιμές του real estate – Ποια διαμερίσματα έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση

Τη σταθερά ανοδική πορεία των τιμών στο real estate επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για το γ’ τρίμηνο του 2022, με βάση τα οποία οι αξίες των οικιστικών ακινήτων εμφανίζουν διψήφιο «άλμα», δίνοντας συνέχεια στις διαδοχικές αυξήσεις του α’ εξαμήνου του έτους αλλά και του 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

Το γ΄ τρίμηνο του 2022, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας καθορίστηκε στο +11,2%.
Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων (έως 5 ετών) διαμορφώθηκε στο +12,2% και των παλαιών (άνω των 5 ετών) στο 10,5%.

Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων ανήλθε στο +13% στην Αθήνα, στο +11,1% στη Θεσσαλονίκη, στο +9,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και στο +8,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2022 η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2021, είχε διαμορφωθεί στο 9,8% και 10,1%, ενώ το 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων είχαν αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,6%.

Η αύξηση των τιμών ήταν 12,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 10,5% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2022 είχε σημειωθεί άνοδος των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 10,9% και 11,0% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων είχαν διευρυνθεί κατά 9,0% και 9,5%. Το 2021, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα είχαν αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% και 7,2% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η άνοδος των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 13,0% στην Αθήνα, 11,1% στη Θεσσαλονίκη, 9,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Το α’ και το β’ τρίμηνο του 2022 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων είχε διαμορφωθεί αντίστοιχα στο 11,3% και 11,8% στην Αθήνα, 9,6% και 10,8% στη Θεσσαλονίκη, 9,3% και 9,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,9% και για τα δύο τρίμηνα στις λοιπές περιοχές της χώρας. Το σύνολο του 2021, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές ήταν 9,7%, 7,4%, 5,8% και 4,8% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων διευρύνθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2021. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και το β’ τρίμηνο του 2022 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 10,4% και 10,3%, ενώ το 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,0%.

By