Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Δώρο Πάσχα: Πλησιάζει η πληρωμή του – Έτσι θα το υπολογίσετε!

Όλο και περισσότερο πλησιάζουμε στις μέρες όπου θα πρέπει οι εργοδότες να δώσουν το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους τους.

Συγκεκριμένα, αυτό έχει να κάνει με τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, είτε για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Φυσικά αφορά τις ημέρες από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου, ενώ κάθε χρόνο πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

Φέτος ωστόσο η Μεγάλη Τετάρτη πέφτει 1 Μαΐου και έτσι θα πρέπει να καταβληθεί νωρίτερα από τους εργοδότες.

Εννοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ’ αυτές τις ημερομηνίες, ενώ καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ας θέλει να υπολογίσετε το Δώρο του Πάσχα, μπορείτε να το κάνετε, στην online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ.

Δώρο Πάσχα: Τι ισχύει για τον υπολογισμό του σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ!
-το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

-Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας Δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε οκτώ (8) ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

-Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

-Το δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.

-Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

By