Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

Δυο προγράμματα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους και «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για κενά σπίτια – Ποιους αφορούν, τα ποσά

Έως το τέλος του έτος αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ένταξης νέων ηλικίας 18-29 στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» και εντός του πρώτου τριμήνου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για ανακαίνιση παλιών κενών κατοικιών.

Και οι δυο δράσεις εντάσσονται στη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους- Προϋπολογισμός 350 εκατ. ευρώ

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα; Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20.000 νέους 18- 39 ετών για την απόκτηση κύριας κατοικίας και χωρίζεται σε δυο άξονες:

1ος Εξοικονομώ – Ο δανεισμός είναι άτοκος για ποσό έως 25.000 ευρώ, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας με την επιδότηση να κυμαίνεται από 50 έως 90%.

2ος Ανακαινίζω – Ο δανεισμός είναι χαμηλότοκος για δάνεια μέχρι 7.000 ευρώ και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν έως και 10.000 ευρώ με την επιδότηση να φτάνει το 30%.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο ωφελούμενος και ποιες η κατοικία;

Για το Εξοικονομώ: Το οικογενειακό εισόδηµα να μην ξεπερνά τις 50.000 ευρώ και το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοικούµενο, να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία για ενοικιαζόµενο ακίνητο.

Για το ανακαινίζω: Το οικογενειακό εισόδηµα να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοικούµενο, να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία για ενοικιαζόµενο ακίνητο.

Όσον αφορά την κατοικία θα πρέπει να είναι µονοκατοικία, ή µεµονωµένο διαµέρισµα, να υφίσταται νόµιµα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιµοποιείται, ή να αποκτήσει χρήση κύριας κατοικίας από το νέο, ή τρίτο πρόσωπο και να είναι κατηγορία Γ’ ή και χαµηλότερη βάσει του A’ Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Σε ποιες παρεμβάσεις μπορεί να προχωρήσει ο ωφελούμενος;

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στη διάσταση της εξοικονόμησης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης, συσκευές Smart Home και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χωρών κουζίνας. αντικατάσταση πόρτας εισόδου. αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω -Ενοικιάζω»;

Το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω” επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες είναι κενές και δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διατεθούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και το ποσοστό επιδότησης των υλικών και εργασιών ανακαίνισης φθάνει έως 40%.

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται με βαθμολογία που πριμοδοτεί όσους έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τη μέγιστη (40%). Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Αφορά κατοικίες μέχρι 100 τ.μ. στις οποίες ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας, οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα αφορούν: Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερµοµόνωση, συστήµατα θέρµανσης – ψύξης, συστήµατα παροχής ζεστού νερού χρήσης, smart home, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χωρών κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση επιφανειών πατωµάτων, επιχρίσµατα, επισκευές δοµικών στοιχείων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By