Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

Edupass.gov.gr και σχολική κάρτα για μαθητές και εκπαιδευτικούς – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε δημόσιες δομές υποβάλλεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Βάση αποτελεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test ή self-test.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 λειτουργεί η πλατφόρμα edupass.gov.gr για Σχολική Κάρτα μαθητή για COVID-19 και Self test. Αυτό σημαίνει ότι, οι γονείς πρέπει να «μπουν» στο edupass.gov.gr και να δηλώσουν το αποτέλεσμα self-test των παιδιών τους, ώστε να μπορούν να περάσουν την πόρτα του σχολείου.

Για τη δήλωση του self-test στην πλατφόρμα edupass.gov.gr θα χρειαστείτε:

Τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, το ΑΜΚΑ σας ή το ΑΜΚΑ του παιδιού σας αν είστε γονέας ανήλικου μαθητή.

Βήμα 1

Εισέρχεστε στην εφαρμογή edupass.gov.gr από εδώ edupass.gov.gr και πατάτε «Ξεκινήστε εδώ»

Βήμα 2

Επιλέγετε «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής»

Βήμα 3

Εδώ εμφανίζονται τέσσερις επιλογές εκ των οποίων σας ενδιαφέρουν οι παρακάτω:

*Δήλωση self test μαθητών/τριών δημοσίων σχολικών μονάδων – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19
*Δήλωση μαθητών/τριών που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει ή έχουν πρόσφατο PCR/Rapid test
Επιλέγετε ανάλογα και πατάτε «Συνέχεια».

Βήμα 4

Στη επόμενη σελίδα «Απαιτείται ταυτοποίηση» του χρήστη. Πατάτε «Σύνδεση».

Βήμα 5

Στην σελίδα «Σε ποιον φορέα έχετε λογαριασμό» επιλέγετε έναν από αυτούς. Οι διαθέσιμοι τρόποι σύνδεσης είναι μέσω Taxisnet ή λογαριασμών Τραπεζών στις οποίες όμως έχετε e-banking. Πατάτε στο «Επιλέξτε ΓΓΠΣΔΔ (Κωδικοί Taxisnet».

Βήμα 6

Γράφετε τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό Taxisnet, πατάτε «Σύνδεση». Μεταφέρεστε σε νέα σελίδα για την «Αυθεντικοποίηση Χρήστη» όπου επιλέγετε «Συνέχεια» και πατάτε «Αποστολή».

Βήμα 7

Πλέον βρίσκεστε στη σελίδα Δήλωση EDUPASS της νέας εφαρμογής edupass.gov.gr όπου μετά την επισκόπηση των στοιχείων σας εάν είναι σωστά, πατάτε «Συνέχεια».

Βήμα 8

Στη νέα σελίδα συμπληρώνεται τα στοιχεία του σχολείου (από τα αναδυόμενα μενού), του μαθητή (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ) και του self-test (ημερομηνία, αποτέλεσμα).

Δείτε στο βίντεο τη δήλωση self-test στο edupass για μαθητές σε δημόσια σχολεία:

Σχολική Κάρτα COVID-19 και edupass.gov.gr
Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση απαιτούμενο πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ. Σχολική Κάρτα για COVID-19 ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να το επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα.

Σκοπός της πλατφόρμας edupass.gov.gr είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού COVID-19, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapidtest) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test), ή τη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 124862/Z1/4-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορονοϊό COVID-19, το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 (self-test).

Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», αποκλειστικά:

(α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας -σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να καταχωριστεί η κατάστασή του και (β) για τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική δομή.

Η πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.

Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της κατάστασής του στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) μη επιτρεπτή παρουσία
(β) επιτρεπτή παρουσία
(γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με κατάλληλα λεκτικά, ήτοι τη λέξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας, τη λέξη «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και τη λέξη «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση όπου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει (εγκύρως) υποβληθεί δήλωση μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» ή έχει εμφιλοχωρήσει κάποιο σφάλμα στη σχετική διαδικασία).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By