Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τους τραυματίες των πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου

Κάλεσμα σε όσους υπέστησαν τραυματισμό, λόγω των πυρκαγιών του περασμένου Ιουλίου, να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, απευθύνει η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μετά και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται, όσοι υπέστησαν τραυματισμό, λόγω των πυρκαγιών, που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Το ποσό ανέρχεται στα 6.000 ευρώ και χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ. Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.opeka.gr.

O αιτών πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, να την υπογράψει και είτε να την καταθέσει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ είτε να την αποστείλει, α) μέσω ταχυδρομείου, β) μέσω FAX ή γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αναλυτικές οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στη σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού, η οποία είναι, επίσης, αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.opeka.gr.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By