Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Εγκρίθηκαν δύο προγραμμάτα του ΣΕΣ 2014-2020

Στα 15,6 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθουν τα κονδύλια

maniatis

Στα 15,6 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθουν τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν για υποδομές Μεταφορών, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 (ΣΕΣ 2014-2020).

Αυτό έγινε γνωστό μετά από την υπογραφή, από του υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων των 13 περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και των δύο σχετικών τομεακών προγραμμάτων.

«Με την υπογραφή των αποφάσεων αυτών ανοίγει ο δρόμος έγκρισης των προγραμμάτων και η έναρξη υλοποίησης τους με προφανή αναπτυξιακά οφέλη για την χώρα την περίοδο 2014 – 2020» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους, οι Γιάννης Μανιάτης και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την υπογραφή των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

«Η έγκριση των προαναφερόμενων προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τόσο την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την ενίσχυση των υποδομών της, την μείωση της ανεργίας, τον εκσυγχρονισμό των δομών και μηχανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσο και την διασφάλιση του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας», τόνισαν οι υπουργοί.

Η συνδρομή της Ε.Ε ανέρχεται σε περισσότερα από 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ποσά αναμένεται να συμπληρωθούν από δημόσιες δαπάνες.

By