Παρασκευή, 7 Μαΐου, 2021

ΕΚΤ: Αυτές είναι οι τέσσερις απειλές για την οικονομία της Ευρωζώνης

Παρά τους κινδύνους ωστόσο η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος

ekt

Για τον κίνδυνο αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε έκθεσή της για την ευρωπαϊκή οικονομία. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ εστιάζει σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών:

-Αύξηση του κινδύνου αδυναμίας απορρόφησης παγκόσμιων σοκ
-Αδύναμη κερδοφορία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και ανισορροπιών
-Κίνδυνος αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους εν μέσω χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης
-Ραγδαία αύξηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Παρά τους κινδύνους ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε μία σειρά παραγόντων, όπως η συρρίκνωση της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και η αύξηση της αξιοπιστίας.

Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς το αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον, η χαμηλή κερδοφορία και ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούν τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, καταλήγει η ΕΚΤ, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στη δανειοδοτική και κεφαλαιακή ικανότητα των τραπεζών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By