Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, 2020

ΕΛΠΕ: Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών το 2018

Η πλέον κερδοφόρος επιχείρηση στην Ελλάδα είναι σε απόλυτα νούμερα τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), τα οποία το 2018 κατέγραψαν ρεκόρ επιδόσεων, θέτοντας τις βάσεις για επέκταση και σε νέες δραστηριότητες.

Τα ΕΛΠΕ επέτυχαν το 2018 ιστορικά υψηλά παραγωγής με 15,5 εκατομμύρια τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις που ανήλθαν στα 16,5 εκατομμύρια τόνους (4%). Οι δε εξαγωγές των ΕΛΠΕ αυξήθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων των Ελληνικών Πετρελαίων ανήλθαν στα 730 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 296 εκατ. ευρώ.

Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.

Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, η βελτίωση του ισολογισμού και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο σε πρόταση διανομής το 2018 συνολικού μερίσματος στους μετόχους 229,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός, αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου δήλωσε τα εξής:

«Το 2018 συνεχίστηκε η περαιτέρω εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής και η βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 1,635 δισ. ευρώ, ή ποσοστιαία κατά 26% έναντι του 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ο συντελεστής μόχλευσης στο 38%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών», υπογράμμισε.

«Επετεύχθη, επίσης, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που περιορίστηκε στα 146 εκατ. ευρώ σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 32% έναντι του 2014. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών στα 570 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τον Όμιλο στη χρηματοοικονομική αγορά», πρόσθεσε.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής στον τομέα του φυσικού αερίου με αφορμή την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, στη διείσδυση σε νέους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

«Υλοποιούμε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς, ενόψει των αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που θα ισχύσουν από το 2020. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προχωρούμε στον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος που έχουμε εκπονήσει για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνολική αύξηση κερδοφορίας από τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δολάρια το βαρέλι», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By