Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 23,2% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2019

Tο 2019 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 63 έναντι 82 το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,2% σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2010 – 2019 παρουσιάζει μείωση κατά 18,1%. Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν , από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2010 – 2019, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 20,0% στις ατομικές επιχειρήσεις, 15,4% στις προσωπικές εταιρείες και 17,7% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2019, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 38,1%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 23,8%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 15,9% και ο τομέας των κατασκευών με 6,3%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2010 – 2019 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 134 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 773 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.673.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By