Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός στο -0,7% τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,7% και είναι ο 35ος μήνας όπου η ελληνική οικονομία κινείται σε συνθήκες αποπληθωρισμού

elstat

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο πληθωρισμός κατέγραψε αρνητικό πρόσημο τον Ιανούαριο. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,7% και είναι ο 35ος μήνας όπου η ελληνική οικονομία κινείται σε συνθήκες αποπληθωρισμού.

Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του µηνός Ιανουαρίου 2016 προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιανουαρίου 2015 προκύπτει µείωση 0,7%, έναντι µείωσης 2,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015 παρουσίασε μείωση 1,9% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015 παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο δωδεκάμηνο.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2016 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015 παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014. Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2016 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2015 παρουσίασε μείωση 1,7%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015 παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 1,5%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By