Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Ενδελεχής έλεγχος γνησιότητας πτυχίων στο δημόσιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε εγκύκλιο στις υπηρεσίες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου γνησιότητας

dimosioi

Σε ενδελεχή έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή -πρόσληψη, παραίτηση, συνταξιοδότηση, μετάταξη, μετάθεση- δημοσίου υπαλλήλου θα προβαίνουν εφεξής οι υπηρεσίες.

Βάσει του πρόσφατου νόμου, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε εγκύκλιο στις υπηρεσίες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι ο έλεγχος αυτός να λειτουργήσει ως «δικλίδα ασφαλείας» προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο της χρήσης πλαστών δικαιολογητικών.

Βάσει του νόμου, πριν από την υπογραφή της πράξης διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των πιστοποιητικών που έχει υποβάλει ο υπάλληλος. Ελεγχος πιστοποιητικών θα γίνεται και σε όσους υπαλλήλους επιλέγουν να παραιτηθούν από τις υπηρεσίες τους ή συνταξιοδοτούνται. Ο έλεγχος ιδιαίτερα στο στάδιο της συνταξιοδότησης κρίνεται εξαιρετικά σημαντικός, δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάλληλοι εντοπίστηκαν να έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις προκειμένου να «κρύψουν» τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών. Αλλωστε, όπως επισημαίνεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε υπάλληλος θα ελεγχθεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι εντοπιστούν να έχουν κάνει χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η παραίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ συνέπειες θα υπάρχουν και στο καθεστώς της συνταξιοδότησής τους.

Η διαδικασία αφορά τις αιτήσεις παραίτησης υπαλλήλων που απασχολούνταν στο Δημόσιο μέχρι και 31.10.2014. Οι αιτήσεις αυτές δεν θα γίνουν δεκτές πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος όλων των πιστοποιητικών που χρησιμοποιήθηκαν για τον διορισμό, πρόσληψη κ.λπ.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία θα κοινοποιείται στον υπάλληλο.

Αντίστοιχη διαδικασία ισχύει και για τις μεταφορές-μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By