Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

ΕΝΦΙΑ και φόροι σε 12 δόσεις: Ολα όσα πρέπει να ξέρουμε για τη ρύθμιση

Με την προθεσμία για την πληρωμή φόρων και ΕΝΦΙΑ να εκπνέει σήμερα και για όσους επιλέξουν να πληρώσουν ηλεκτρονικά αύριο το βράδυ γίνεται άκρως επίκαιρο το θέμα της πληρωμής σε δόσεις.

Αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή για τα νοικοκυριά και τους φορολογούμενους που αδυνατούν να καταβάλουν το σύνολο των φόρων που πρέπει να πληρώσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου φέρνει προσαυξήσεις ύψους 0,73% σε μηνιαία βάση.

Δόσεις μέσω τραπεζών

Ολες οι τράπεζες παρέχουν πλέον τη δυνατότητα στους κατόχους πιστωτικών καρτών να εξοφλήσουν σε 12 άτοκες δόσεις τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, μοιράζοντας έτσι τα φορολογικά τους βάρη.

Μπορούν να βάλουν το συνολικό ποσό στην κάρτα και έτσι ο ΕΝΦΙΑ για παράδειγμα να αποπληρωθεί σε 12 ισόποσες δόσεις αντί για πέντε που προβλέπει ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει το απαιτούμενο υπόλοιπο στην πιστωτική κάρτα και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς την πληρωμή των δόσεων οι οποίες θα πρέπει να αποπληρώνονται στο σύνολό τους ώστε να μην επιβαρυνθούν από τα επιτόκια της κάρτας.

Εως 12 δόσεις στην εφορία

Οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν ρύθμιση πληρωμής έως 12 δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της εφορίας, όπως προβλέπει ο νόμος 4152/2013 με επιβάρυνση 5% σε ετήσια βάση. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή προϋποθέτει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφετέρου η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.

Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης.

Ετσι αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία - υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) .

(Visited 1 times, 1 visits today)
By