Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Ενημέρωση της Alpha Bank σχετικά με την πώληση του Χίλτον

Αξιολογούνται οι δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του 97,3% του Χίλτον.

xiltonΗ Ιονική Ξενοδοχειακή, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εν συνεχεία της από 17.2.2016 ανακοινώσεως της Αlpha Bank ενημερώνει ότι η τράπεζα έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι η Alpha Bank ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών και θα προβεί εγκαίρως και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και του επενδυτικού κοινού, επί των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή έκλεισε η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας που διενεργεί η Alpha Bank, για την πώληση του 97,3% της θυγατρικής της, Ιονικής Ξενοδοχειακής, που είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Χίλτον. Στην πρώτη φάση μη δεσμευτικές προσφορές είχαν καταθέσει 9 ενδιαφερόμενοι, ωστόσο είναι άγνωστο πόσοι προχώρησαν στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.

By