Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Ενισχύονται 9.617 επιχειρήσεις της Αττικής – Πώς θα γίνει η εκταμίευση των χρημάτων

«Με σχολαστική δουλειά και με όρους απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 250.104.325 ευρώ, από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ), 2014-2020.

Η Περιφέρεια Αττικής, με ανάρτηση της, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα του συνόλου των εγκεκριμένων 9.617 επιχειρήσεων που θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από το σχετικό πρόγραμμα της περιφέρειας για τις μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της σχετικής Δράσης που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με την οποία προχωρούν προς ένταξη επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και η συνολική δημόσια δαπάνη τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της δράσης. Γι’ αυτές εγκρίθηκε η ένταξη, με τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης
Όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης, διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, ότι όπως ορίζεται στην πρόσκληση, οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους δικαιούχους.

Η αρχική βαθμολογία υποβολής ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε ή επαναπροσδιορίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, ελέγχοντας ταυτόχρονα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση διενεργήθηκε μόνο για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Πώς θα γίνει η εκταμίευση των χρημάτων
Για να προχωρήσει η κάθε επιχείρηση στην εκταμίευση των χρημάτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:

1. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης για τις επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις.

2. Όσες εγκρίθηκαν θα λάβουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, συνοδευόμενο από το χρονοδιάγραμμα και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

3. Στη συνέχεια θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα με οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχου και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό, προκειμένου να υποβάλλουν το αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης.

4. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενημέρωσης των επιχειρήσεων που οι αιτήσεις τους δεν εγκρίθηκαν, είτε με την ανάρτηση των αντίστοιχων πινάκων απορριπτέων αιτήσεων, αλλά και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει προκειμένου να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, τυχόν ένσταση.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εκταμιεύσει 65 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των αιτημάτων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί. Και καλεί τις επιχειρήσεις να σπεύσουν να υποβάλλουν τα αιτήματα εκταμίευσης, ώστε να τους καταβληθεί σε σύντομο χρόνο η ενίσχυση.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερα από 600 αιτήματα εκταμίευσης, ύψους άνω των 16 εκατ. ευρώ, τα οποία ελέγχονται προκειμένου να καταβληθεί η σχετική μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By