Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

Επενδύσεις στην ξυλεία: Το άγνωστο asset που δίνει αποδόσεις 9,26% τον χρόνο

Με μέση ετήσια απόδοση 9,26% για τα 28 χρόνια έως το 2020, η ξυλεία υπερ-αποδίδει ιστορικά, απέναντι στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Δεν παύει, όμως, να είναι μια αγορά απολύτως άγνωστη στους περισσότερους. «Οι αλλαγές στην αγορά, οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και οι οικονομικοί κίνδυνοι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταστήσει τις επενδύσεις στην ξυλεία περισσότερο ελκυστικές για τους θεσμικούς επενδυτές», εξηγεί μιλώντας στο Moneyreview ο Edward Daniels, επικεφαλής της ομάδας ξυλείας της Aquila Capital. Όπως λέει, οι επενδύσεις στην ξυλεία αποτελούν μια καλή ευκαιρία για διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο, καθώς παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, προσθέτοντας την ξυλεία στο χαρτοφυλάκιό του, ένας επενδυτές μειώνει τον συνολικό κίνδυνο, ενώ ενδεχομένως και να ενισχύσει τις αποδόσεις του.

Επενδύσεις στην ξυλεία: Το άγνωστο asset που δίνει αποδόσεις 9,26% τον χρόνο-1

Μάλιστα, οι επενδύσεις στην ξυλεία προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι οι αποδόσεις τους δεν εξαρτώνται μόνο από τις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά και από τη βιολογική ανάπτυξη των δέντρων, η οποία δεν επηρεάζεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δηλαδή, καθώς τα δέντρα συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμη και σε περιόδους χαμηλών τιμών, η κεφαλαιουχική αξία της επένδυσης αυξάνεται.

«Εκτός από τις ελκυστικές αποδόσεις, οι θεσμικοί επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ξυλεία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από θετικές συνεισφορές ESG μέσω της δέσμευσης του άνθρακα», τονίζει ο κ. Daniels.

Η ξυλεία αποτελούσε μέχρι σήμερα μια παραγκωνισμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει και γιατί;

Ιστορικά δεν υπάρχουν πολλοί θεσμικοί επενδυτές στην Ευρώπη που να έχουν ασχοληθεί με τις επενδύσεις στον κλάδο της ξυλείας, παρόλο που μπορεί να προσφέρει οφέλη όπως διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ωστόσο, πρόσφατα, οι αλλαγές στην αγορά, οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και οι οικονομικοί κίνδυνοι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταστήσει τις επενδύσεις στην ξυλεία περισσότερο ελκυστικές για τους θεσμικούς επενδυτές.

Καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους και τη μείωση του κινδύνου, η ξυλεία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να προσφέρει διαφοροποίηση, μακροπρόθεσμες αποδόσεις και πιθανά οφέλη που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η τιμή της ξυλείας αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, καθώς η ζήτηση για ξυλεία αυξάνεται ενώ η προσφορά παραμένει περιορισμένη.

Οι βιώσιμες επενδύσεις σε ξυλεία μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδημα μέσω της δασοπονίας και άλλων πηγών, όπως η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε ξυλεία και την ανάγκη διαφοροποίησης καθώς και να κατανοήσουν αυτή την αγορά.

Πώς μπορεί ένας επενδυτής να αποκτήσει πρόσβαση στην ξυλεία; Είναι μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων κατάλληλη μόνο για θεσμικούς επενδυτές;

Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ξυλεία μέσω διάφορων τομέων. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν Επενδυτικά Funds στην Ξυλεία, όπου οι επενδυτές συνεισφέρουν κεφάλαια σε ένα επενδυτικό σχήμα που διαχειρίζεται ένας έμπειρο στέλεχος επενδύσεων στην ξυλεία. Η Aquila Capital είναι ένας διαχειριστής τέτοιων επενδύσεων.

Ένα θεσμικό επενδυτικό σχήμα για την ξυλεία στοχεύει στην απόδοση των επενδύσεων, καλύπτοντας όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ακινήτων καθώς και των σχετικών δαπανών.

Από το 1992, οι επενδύσεις σε ξυλεία έχουν ξεπεράσει ιστορικά σε απόδοση τις περισσότερες παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με μια μέση ετήσια απόδοση 9,26% για τα 28 έτη έως το 2020. Εκτός από τις ελκυστικές αποδόσεις, οι θεσμικοί επενδυτές που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ξυλεία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από θετικές συνεισφορές ESG μέσω της δέσμευσης του άνθρακα.

Το ευέλικτο «παράθυρο» συγκομιδής προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης με βάση τις πραγματικές τιμές της ξυλείας, ενώ ακόμη και η διακοπή των εργασιών συγκομιδής δεν οδηγεί σε απώλεια της αξίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες της απόδοσης είναι η βιολογική ανάπτυξη της ξυλείας, η οποία αυξάνει τον όγκο και κατά συνέπεια την αξία του ακινήτου ξυλείας σε περιόδους χαμηλότερων τιμών. Η ξυλεία δεν μπορεί να παρομοιαστεί με μια καλλιέργεια σιταριού που η συγκομιδή της πρέπει να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Η ξυλεία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε όγκο και αξία.

Η επένδυση στην ξυλεία μπορεί να είναι μια επικερδής μακροπρόθεσμη επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς στόχους (ESG).

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν τις τιμές της ξυλείας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; Ποιες είναι οι αναμενόμενες αποδόσεις;

Η ζήτηση για ξυλεία αυξάνεται λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης και της ώθησης προς την απαλλαγή του κλάδου των κατασκευών από τον άνθρακα. Ωστόσο, χρειάζονται πολλά χρόνια για να ωριμάσουν τα δέντρα, οπότε η προσφορά ξυλείας δεν μπορεί να αυξηθεί εύκολα για να καλύψει τη ζήτηση.

Η εξιδεικευμένη ομάδα της Aquila Capital στον κλάδο της Ξυλείας παρακολουθεί στενά την αγορά για να βελτιστοποιήσει τα κέρδη της με τη συγκομιδή των δέντρων τη σωστή στιγμή. Ένα πλεονέκτημα των επενδύσεων σε ξυλεία είναι ότι τα δέντρα μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόμη και σε περιόδους χαμηλών τιμών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την κεφαλαιουχική αξία της επένδυσης. Οι αποδόσεις των επενδύσεων σε ξυλεία δεν εξαρτώνται μόνο από τις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά και από τη βιολογική ανάπτυξη των δέντρων, η οποία δεν επηρεάζεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όσον αφορά τις αποδόσεις, ενώ οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές, οι επενδύσεις σε ξυλεία έχουν ιστορικά ξεπεράσει τις περισσότερες παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από το 1992, με μια μέση ετήσια απόδοση 9,26% για τα 28 χρόνια έως το 2020. Συνεπώς, η επένδυση σε ξυλεία μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επιλογή.

Ποιο είναι το ποσοστό ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που πρέπει να επενδύεται σε ξυλεία;

Όταν εξετάζουμε την κατάλληλη κατανομή των επενδύσεων σε ξυλεία στο πλαίσιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές δυνατότητες ενός επενδυτή, συμπεριλαμβανομένης της ανοχής του στον κίνδυνο και των επενδυτικών του στόχων. Αν και δεν υπάρχει σύσταση για συγκεκριμένο ποσοστό κατανομής για την ξυλεία σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, μπορεί να συμπεριληφθεί μαζί με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές θα πρέπει να επενδύουν μέχρι το 20% του χαρτοφυλακίου τους σε έργα δασοπονίας, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας. Οι συνθήκες της αγοράς και οι προοπτικές της βιομηχανίας ξυλείας θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Η επένδυση στην ξυλεία μπορεί να προσφέρει μοναδικά οφέλη διαφοροποίησης σε ένα χαρτοφυλάκιο, καθώς παρουσιάζει χαμηλή συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη της ξυλείας σε ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κινδύνου και ενδεχομένως να ενισχύσει τις αποδόσεις.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την ξυλεία ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων;

Η ξυλεία μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με την ενεργή απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και την απορρόφησή του από το ξύλο. Η βιώσιμη διαχείριση των δασών και τα έργα αναδάσωσης είναι απαραίτητα για την αύξηση της παραγωγής ξυλείας ως πρώτης ύλης. Τα διαχειριζόμενα δάση καταλαμβάνουν μόνο το 7% της παγκόσμιας δασικής έκτασης, αλλά το 2010 αποτέλεσαν το 35% της παγκόσμιας παραγωγής στρογγυλής ξυλείας. Επομένως, η βιώσιμη διαχείριση και η επέκταση των πόρων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών δασών και στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.

Για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5°C το πολύ και να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητη η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η δέσμευση άνθρακα μέσω της αποθήκευσης CO2 στο ξύλο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, με τα δάση να αντισταθμίζουν περίπου το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Η βιώσιμη χρήση της ξυλείας στον κατασκευαστικό κλάδο μπορεί να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του άνθρακα, προσφέροντας οφέλη έναντι των τεχνικών εναλλακτικών λύσεων.

Πώς αποδίδουν οι επενδύσεις ξυλείας σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον;

Οι επενδύσεις σε ξυλεία θεωρούνται ελκυστικές επειδή διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν κατάλληλες σε περιόδους αστάθειας της αγοράς και πληθωρισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν χαμηλή συσχέτιση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και προστασία από τον πληθωρισμό. Οι επενδυτές με μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορούν να επωφεληθούν από τις τακτικές ταμειακές ροές και την αυξανόμενη αξία των δασών, υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης της τιμής της ξυλείας.

Οι διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα χαρτοφυλάκια ξυλείας με διαφοροποίηση ως προς την τοποθεσία, τον χρόνο, τα προϊόντα και τις αγορές, καθώς και με τη φύτευση περισσότερων δέντρων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. Οι επενδύσεις σε ξυλεία μπορούν επίσης να αποφέρουν πρόσθετες αποδόσεις μέσω της αξιοποίησης πιστωτικών μορίων άνθρακα και των εσόδων από ενοίκια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.

Αντιλαμβανόμενοι την παγκόσμια αγορά ξυλείας και τη διαφοροποίηση στην ηλικία και στα είδη των δέντρων, οι διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής ύφεσης σε συγκεκριμένες χώρες, παρέχοντας παράλληλα μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων ξύλου.

Πόσο αρνητική θα ήταν μια διόρθωση της στεγαστικής αγοράς για τις επενδύσεις ξυλείας;

Η διόρθωση της στεγαστικής αγοράς συχνά επέρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων, διασφαλίζοντας ότι η απόκτηση και συνεπώς η εξυπηρέτηση ενός στεγαστικού δανείου γίνεται πιο δύσκολη. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τη ζήτηση για κατοικίες και, συνεπώς, την ανάγκη του κατασκευαστικού κλάδου να κατασκευάσει περισσότερες κατοικίες. Κάτι τέτοιο με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά την τιμή της ξυλείας.

Μια χαμηλότερη τιμή ξυλείας μειώνει συνήθως τις τιμές στις οποίες οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν ξύλινα ακίνητα, μειώνοντας έτσι τη συνολική αξία. Οι χαμηλότερες τιμές ξυλείας συχνά παίζουν καταλυτικό ρόλο για τις επενδύσεις σε ξυλεία. Δεδομένης της σημασίας μιας σωστής αγοράς, η διαχείριση από έμπειρο διαχειριστή επενδύσεων σε ξυλεία κρίνεται απαραίτητη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By