Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Επερώτηση του Ποταμιού στη Βουλή για την υπόθεση «στρατιάς» συμβούλων

Πώς κρίνετε τη μηνιαία αντιμισθία των 1.940 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διάστημα 10 μηνών ανά έτος, ρωτάει τον υπουργό Επικρατείας ο βουλευτής του Ποταμιού

mavrotasΤην υπόθεση της «στρατιάς» συμβούλων τύπου Καρανίκα που έχουν βρει στέγη στο Μέγαρο Μαξίμου επαναφέρει στην Βουλή το Ποτάμι με ερώτηση που υπογράφει ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο βουλευτής αναφέρει ότι αν και η κυβέρνηση  υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι συνεργάτες ανέρχονται σε 65 (σ.σ. στοιχεία Ιουνίου 2016), ο πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος καθώς πολλοί έχουν προσληφθεί με απευθείας αναθέσεις ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει πως παρά το πολυάριθμο προσωπικό η κυβέρνηση επέλεξε να αναθέσει την διοργάνωση εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής:

Προς α) Τον Πρωθυπουργό
β) Τον Υπουργό Επικρατείας
ΘΕΜΑ: «Δαπάνες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού για συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής»

Κατά το χρονικό διάστημα από 08/05/2015 μέχρι και 04/12/2016, έχει εγκριθεί με διαδοχικές αποφάσεις, δύο (2) του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, και ακολούθως άλλες δύο (2) του Προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, η ανάγκη πραγματοποίησης δαπανών για τη σύναψη συμβάσεων παροχής ειδικών συμβουλών εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής. Και οι τέσσερις (4) διαδοχικά συναπτόμενες συμβάσεις αναφέρονται στον ίδιο ανάδοχο.

Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί τα παρακάτω αιτήματα και έχουν υπογραφεί οι εξής συμβάσεις, ως ακολούθως:

Αρ. Πρωτ. Απόφασης
ΑΔΑ
Χρονικό Διάστημα Σύμβασης
Αμοιβή Σύμβασης
ΔΑΠ678/23-04-2015
ΩΝΝΔΘΩΠ-ΜΒΖ
08/05/2015 – 07/09/2015
11.808 €
ΔΑΠ2072/22-10-2016
ΩΛΝΥΘΩΠ-3ΘΝ
01/11/2015 – 28/02/2016
11.808 €
ΔΑΠ631/17-03-2016
ΩΨΠΓΘΩΠ-Ε2Μ
23/03/2016 – 23/07/2016
11.808 €
ΔΑΠ1762/01-08-2016
ΩΝΟΣΘΩΠ-ΠΣΙ
04/08/2016 – 04/12/2016
6.200 €

Σημειώνεται ότι υπάρχει μια ομαδοποίηση επί του ακριβούς αντικειμένου των συμβάσεων ανά δύο (2) διαδοχικά, ανάμεσα στις οποίες παρατηρείται πλήρης ταύτιση. Ωστόσο το αντικείμενο των πρώτων δύο (2) συμβάσεων με τις δύο (2) τελευταίες δεν διαφαίνεται αρκούντως διαφορετικό καθώς όλα αφορούν στην παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με θέματα πολιτικής και εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής, όπως και τον έλεγχο βέλτιστου σχεδιασμού και λειτουργίας των υφισταμένων συστημάτων και προτάσεων για νέα συστήματα.

Προκαλεί εύλογη απορία για ποιους λόγους έχει ακολουθηθεί η τακτική της τμηματοποίησης σε τέσσερις (4) επιμέρους συμβάσεις, της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τον ίδιο ανάδοχο, και εάν πρόκειται για πραγματικά διαφορετικές υπηρεσίες, και για ποιον λόγο επελέγη συνεχώς το ίδιο πρόσωπο. Επίσης με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλες συμβάσεις με έταιρο ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη, στην κατηγορία παροχής συμβουλών εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με έμφαση σε ζητήματα διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, προκύπτουν και τίθενται ερωτήματα εάν η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού είναι επαρκώς και ορθά στελεχωμένη ώστε να αναλαμβάνει η ίδια μέσω των μόνιμων συνεργατών της ζητήματα που άπτονται εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής, και να μην αναγκάζεται να προσφεύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

1) Με ποια διαδικασία επελέγη ο συγκεκριμένος ανάδοχος για την παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής;

2) Ο ανάδοχος των εν λόγω συμβάσεων αποτελεί οιονεί μόνιμο συνεργάτη/ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, για αυτό και η σκοπιμότητα της σύναψης συνεχών συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο;

3) Για ποιους λόγους έχετε προβεί στην τμηματοποίηση σε τέσσερις (4) συμβάσεις, της ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών στον ίδιο ανάδοχο για διάστημα περίπου είκοσι (20) μηνών από 08/05/2015 έως 04/12/2016;

4) Θεωρείτε ότι ένα συνολικό ετήσιο ποσό απολαβών των 19.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, είναι ένα εύλογο αντίτιμο για τις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες με τον εν λόγω ανάδοχο; Θεωρείτε ότι η αμοιβή αυτή αντανακλά τις τρέχουσες τιμές της αγοράς;

5) Πώς κρίνετε τη μηνιαία αντιμισθία των 1.940 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διάστημα 10 μηνών ανά έτος, όταν ο ανάδοχος του έργου αποτελεί ταυτόχρονα και δημόσιο υπάλληλο;

6) Για ποιον λόγο στην τελευταία τετραμηνιαία σύμβαση με τον συγκεκριμένο ανάδοχο υπήρξε μεταβολή του συνήθους ποσού των προηγούμενων αντιστοίχου διάρκειας συμβάσεων, από 9.600 ευρώ σε 5.000 ευρώ; Οφείλεται σε τυχόν μειωμένο όγκο παροχής υπηρεσιών για το διάστημα 04/08/2016 έως 04/12/2016; Αν ναι, γιατί αυτό δεν προκύπτει από το άρθρο 1 της πλέον πρόσφατης σύμβασης το οποίο είναι ταυτόσημο με την προηγούμενη; Αν όχι, ενδέχεται η αλλαγή αυτή να οφείλεται στην περίπτωση ο ανάδοχος όντας δημόσιος υπάλληλος, να έχει φθάσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο επιπλέον αποδοχών του;
7) Πόσοι εκ των μετακλητών υπαλλήλων/ειδικών συνεργατών οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση για ζητήματα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής;

8) Έχουν συναφθεί συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής (CPVS: 72246000-1, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής) από τoν Μάιο του 2015 και εντεύθεν; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός τους και ποιο το συνολικό ποσό το οποίο έχει δεσμευθεί να διατεθεί;

Ο ερωτών βουλευτής: Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

(Visited 1 times, 1 visits today)
By