Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Επείγουσα έρευνα στο ΙΚΑ

Με εντολή του υπουργού Επικρατείας

ika1

Εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να διεξάγει επείγουσα έρευνα στο ΙΚΑ, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης.

Αφορμή στάθηκαν αναφορές σε σχέση με την προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος, ο σύζυγος της οποίας χρωστά περίπου επτά εκατ. ευρώ, καθώς και άλλες υποθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκε η νομιμότητα.

Στην εντολή του κ. Νικολούδη περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή ΕΔΕ.

Tο ΣΕΕΔΔ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον υπουργό Επικρατείας για τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας.