Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Επικουρική ασφάλιση: Αυτές είναι οι αλλαγές που προτείνονται

Σε δύο μήνες έως τις 4 Οκτωβρίου η νεοσυσταθείσα ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει παραδώσει στον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη τις προτάσεις της για τη δομική αλλαγή της επικουρικής ασφάλισης.

Πρόεδρος της ομάδας , σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ορίστηκε η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, η οποία βάσει της απόφασης, δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο ή και αναγκαίο.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ενώ τα μέλη της δε θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας του δημόσιου επικουρικού που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας θα έχει κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα και θα αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2021.

Στόχος είναι το ύψος της σύνταξης να καθορίζεται όχι μόνο από τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές αλλά και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του ασφαλισμένου.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές θα κατατεθεί στη Βουλή το Δεκέμβριο ώστε η εφαρμογή του να αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2021.

Το σύστημα των τριών πυλώνων και η ιδιωτική ασφάλιση

Το νέο ασφαλιστικό θα βασίζεται σε σύστημα «τριών πυλώνων». Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, αναδιανεμητικός, δημόσιος ( ΕΦΚΑ).

Ο δεύτερος, υποχρεωτικός, κεφαλαιοποιητικός, δημόσιος ( ΕΤΕΑΕΠ) ή Επαγγελματικά Ταμεία που μπορεί να συνεργάζονται με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για την καλύτερη απόδοση του χαρτοφυλακίου τους, υπό την αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας .

Ο τρίτος, προαιρετικός, ιδιωτικός, εφόσον κάποιος επιθυμεί να έχει συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αλλαγές που αφορούν τον εύτερο πυλώνα, στον οποίο η κυβέρνηση εντάσσει την επικουρική ασφάλιση, μαζί με την επαγγελματική.

Με τη νέα επικουρική θα δημιουργηθούν ατομικοί λογαριασμοί, με εισφορές τόσο από τους εργοδότες, ενώ η σύνταξη θα εξαρτάται από το ύψος αυτού του ατομικού λογαριασμού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης, η σύνταξη των νέων εργαζόμενων, δεν θα επηρεάζεται από τους δύο βασικούς παράγοντες που σήμερα επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό, δηλαδή το δημοσιονομικό και το δημογραφικό.

Ο νόμος Κατρούγκαλου εισήγαγε νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης καθώς ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2015 υπολογίζεται με το σύστημα των ατομικών μερίδων νοητής κεφαλαιοποίησης. Ποιες είναι όμως οι διαφορές με το μοντέλο που θα προωθήσει το φθινόπωρο ο αρμόδιος υφυπουργός ;

Ο νέος ασφαλισμένος θα επιλέγει τον πάροχο στον οποίο θα διατηρεί τον ατομικό του λογαριασμό.

Ο πάροχος θα μπορεί να είναι το κράτος ( ΕΤΕΑΕΠ) η ένα επαγγελματικό ταμείο που θα συνεργάζεται με έναν επαγγελματία ιδιώτη ( τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία) ο οποίος θα αναλάβει και τη διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου.

Επίσης θα μπορεί να επιλέξει με ποιο τρόπο θα επενδυθούν οι εισφορές που συσσωρεύονται στον ατομικό του λογαριασμό.

Η επένδυση μπορεί να είναι χαμηλού, μεσαίου η υψηλού ρίσκου σε κρατικά ομόλογα, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

Η επένδυση με χαμηλό ρίσκο επιφέρει μικρές αποδόσεις ενώ η επένδυση υψηλού ρίσκου εμπεριέχει μεν κινδύνους αλλά και προσδοκίες μεγάλων αποδόσεων που θα αυξήσουν το τελικό ποσό της σύνταξης.

Παράλληλα ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει και την ηλικία συνταξιοδότησής του όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι:

– Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Μάντζαρη Σοφία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών

– Στελλάτου Ιουλία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης,

– Μαυρίδου Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης,

– Ζαχαράκη Ελευθερία, εκπρόσωπος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

– Χατζηβασίλογλου Ιωάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος

– Κουσκουνά Ευφροσύνη, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

– Μαργαριτσανάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

– Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

– Αντωνάκη Μαργαρίτα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

(Visited 1 times, 1 visits today)
By