Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Επίσημο! Παρατάθηκε η επιδότηση στο diesel κίνησης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη νέα ημερομηνία ισχύς της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 θα ισχύει η νέα επιδότηση στο diesel κίνησης, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται η επιδότηση παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και το ύψος της ανέρχεται σε 0,12 ευρώ προ ΦΠΑ για κάθε λίτρο diesel κίνησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι αρχικά είχε δοθεί παράταση για την χορήγηση της συγκεκριμένης επιδότησης μέχρι τις 30 Ιουνίου και το ποσό της ήταν στα ίδια επίπεδα δηλαδή στα 0,12 ευρώ προ Φ.Π.Α. ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων είναι διπλά κερδισμένοι καθώς πέραν της μείωσης της τιμής για κάθε λίτρο diesel στην αντλία θα λάβουν και το Fuel Pass 2 που προσδιορίζεται από 60 έως και 100 ευρώ!

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναγράφει ότι: «Όπως αναφέρεται στην απόφαση για την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010 ΕΞ 2022/1.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης».

«Η ισχύς της υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2022/01.04.2022 (Β’ 1540) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου κίνησης», όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/29.04.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης έως την 31 Μαΐου 2022 και την υπό στοιχεία 73523 ΕΞ 2022/31.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης έως την 30 Ιουνίου 2022, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 € προ Φ.Π.Α. ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.»

By