Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Με υπουργική απόφαση το άνοιγμα του ΧΑ

Με ποιο τρόπο θα ανοίξει ξανά το Χρηματιστήριο

xrimatistirio600_040314

Στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σχετικά με τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραπέμπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σημερινή της ανακοίνωση.

Όπως διευκρινίζει, έως ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση θα παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ).

Θα παραμείνει κλειστή και η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), ενώ θα εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο ομοίως θα εξακολουθήσει η αναστολή λειτουργίας της Εταιρείας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά, αλλά και η αναστολή λειτουργίας του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 20 Ιουλίου
ανακοινώνει τα εξής:
α) θα παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),
β) θα παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ),
γ) θα εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
δ) θα εξακολουθήσει η αναστολή λειτουργίας της Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για τους
τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ,
ε) θα εξακολουθήσει η αναστολή λειτουργίας του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της
ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).
Τα ανωτέρω ισχύουν έως την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της
χρηματιστηριακής αγοράς

(Visited 1 times, 1 visits today)