Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Έρχεται αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα

Από τις 31 Ιανουαρίου θα ανέλθει στα 4,1812 ευρώ.

Μικρή αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα επέρχεται με απόφαση που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2019 του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων ορίσθηκε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης το ποσό των 209,06 ευρώ ανά φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα).

Σήμερα η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι τα 204,78 ευρώ η φορολογική μονάδα, δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα θα επέλθει αύξηση 2,5% περίπου.

Πιο απλά σήμερα η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης για ένα πακέτο τσιγάρων (20 τεμάχια) είναι τα 4,0956 ευρώ. Από τις 31 Ιανουαρίου θα ανέλθει στα 4,1812 ευρώ.

Αξίζει να τονισθεί πως η φορολόγηση των τσιγάρων επιβάλλεται στη λιανική τιμή και όχι στη χονδρική τιμή. Και η λιανική αυτή τιμή δεν καθορίζεται ελεύθερα από την αγορά, αλλά όπως προαναφέρθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για αυτό το λόγο έχει θεσπισθεί και η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης -η οποία και αλλάζει κάθε χρόνο- στη βάση της οποίας καθορίζονται όλοι οι φόροι γύρω από τα τσιγάρα.

By