Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Έρχονται κατασχέσεις θυρίδων για χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα δίνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόσθετες δυνατότητες ανάκτησης χρημάτων από φορολογικές και άλλες οφειλές.

Τη νομοθεσία που ισχύει για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από στρατηγικούς κακοπληρωτές, από άτομα δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα δίνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόσθετες δυνατότητες ανάκτησης χρημάτων από φορολογικές και άλλες οφειλές.

Συγκεκριμένα, υιοθετώντας την πρακτική που ισχύει σήμερα για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το νομοσχέδιο θα επιτρέπει στην ΑΑΔΕ το άνοιγμα και τη δέσμευση του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση.

Να σημειωθεί πως οι θυρίδες έχουν μερικώς εξαιρεθεί από τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Συγκεκριμένα, σήμερα το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας δεσμεύεται όταν βεβαιώνεται φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και στην περίπτωση που νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει οφειλή που χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ωστόσο με τη νέα διάταξη αυτό θα παύσει να ισχύει και η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει πλήρη δικαιώματα κατάσχεσης στις θυρίδες υπερήμερων οφειλετών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By