Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Έρχονται πανευρωπαϊκοί κανόνες για τα drones

Έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των drones θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των €10 δισ. ετησίως.

Ως έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο ο οποίος αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας περιγράφουν οι ειδικοί του κλάδου της τεχνολογίας τον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των γνωστών drones στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των drones θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 δισ. ευρώ ετησίως, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και θα απασχολεί άμεσα πάνω από 100.000 άτομα.

Η ραγδαία ανάπτυξη που αναμένεται να καταγράψει, έχει βάλει την εν λόγω αγορά στο επίκεντρο της προσοχής της ΕΕ η οποία προσπαθεί να οργανώσει έγκαιρα ένα ορθό πλαίσιο λειτουργίας.

Εδώ και μήνες προετοιμάζει τους πρώτους πανευρωπαϊκούς κανόνες για τα μη στρατιωτικά αεροσκάφη, που θα επιτρέπουν σε αεροσκάφη όλων των μεγεθών να κινούνται με ασφάλεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Οι κανόνες έχουν λάβει τη μορφή Κανονισμού για την ασφαλή ένταξη των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Μέσα στην εβδομάδα μάλιστα η Επιτροπή ενέκρινε τους κοινούς κανόνες, που ορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τα drones. Όπως διευκρινίζεται αυτοί βασίζονται στους εθνικούς κανόνες που ισχύουν ανά χώρα και στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο σε ολόκληρη την Ε.Ε. «Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ψηφιοποίηση και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, πάνω από όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα drones είναι ασφαλή για άλλους χρήστες του εναέριου χώρου και τους ανθρώπους στο έδαφος», σχολίασε σχετικά η Επίτροπος για τις Μεταφορές, κυρία Βιολέτα Μπαλκ.

Για αρχή πρότυπα ασφαλείας

Η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ε.Ε., είναι η εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας που έχουν επιτευχθεί και στα αεροσκάφη. Οι κανόνες βασίζονται στην εκτίμηση του κινδύνου λειτουργίας και στην εξισορρόπηση των υποχρεώσεων των κατασκευαστών και των φορέων εκμετάλλευσης των αεροσκαφών όσον αφορά την ασφάλεια, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, το περιβάλλον, την προστασία από το θόρυβο και την ασφάλεια. Για παράδειγμα, τα νέα αεροσκάφη θα πρέπει να είναι ατομικά αναγνωρίσιμα, επιτρέποντας στις Αρχές να τα ανιχνεύσουν εάν κρίνεται απαραίτητο.

Για την συνέχεια η λειτουργία τους

Πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές η Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει διατάξεις που να καλύπτουν και τη λειτουργία των αεροσκαφών. Οι κανόνες θα καλύπτουν κάθε τύπο εκμετάλλευσης, από εκείνους που δεν απαιτούν προηγούμενη άδεια, σε αυτούς που αφορούν πιστοποιημένα αεροσκάφη και αερομεταφορείς, καθώς και ελάχιστες απομακρυσμένες πιλοτικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Αυτοί οι τεχνικοί και επιχειρησιακοί κανόνες θα αντικαταστήσουν, επίσης, οποιονδήποτε εθνικό κανονισμό για τα αεροσκάφη που υπάρχουν σήμερα στα διάφορα κράτη-μέλη. Από το 2020, τα αεροσκάφη θα πρέπει να καταχωρούνται στις εθνικές αρχές.

Ο Κανονισμός καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της αεροπορίας, όπως την αξιοπλοΐα, τα αεροσκάφη, τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Περιγράφει, επίσης, την κατανομή καθηκόντων μεταξύ της Ε.Ε. και των εθνικών αρχών.

By