Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Ερχονται ειδικοί εκτιμητές για τις αντικειμενικές αξίες

Αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των… αντικειμενικών αξιών θα έχουμε από το 2019.

Για το 2018, μας πιέζουν τα μνημόνια και θα καταφύγουμε για μια ακόμη φορά –όπως γίνεται άλλωστε εδώ και 30 χρόνια που υπάρχει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων- στις λύσεις εκτάκτου ανάγκης.Το συμπέρασμα προκύπτει με χαρακτηριστική ασφάλεια από την σχετική τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Για να βγει η μνημονιακή υποχρέωση της εξίσωσης των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές μέχρι τον Μάρτιο, το έργο θα ανατεθεί στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και οι «οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών».

Αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί μόνο μια φορά ενώ από το 2019 θα ισχύσει –υποτίθεται- το σύστημα των ειδικών επιτροπών που ονειρεύεται και προαναγγέλει εδώ και μήνες το υπουργείο Οικονομικών. Είναι προφανές λοιπόν ότι εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές δεν θα υπάρξει το 2018. Θα υπάρξουν νέες τιμές προϊόν της εργασίας των εκτιμητών οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα είναι προσαρμοσμένες στις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Η κατάρρευση των αντικειμενικών αξιών δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε το υπουργείο Οικονομικών που αν μειώσει πολύ τις αξίες θα χρειαστεί να αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, ούτε τις τράπεζες οι οποίες δεν θέλουν να μειωθούν οι εγγυήσεις για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει.

Το νέο σύστημα που θα ισχύσει από το 2019, θα έχει ως εξής:

· Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

· Προβλέπεται νέος τρόπος συγκρότησης των τοπικών Επιτροπών, με τη συμμετοχή υπαλλήλων των κατεξοχήν αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των κτηματικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η συμμετοχή στις Επιτροπές υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων. Τέλος θεσμοθετείται η συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων της αγοράς, δηλαδή συμβολαιογράφων, εκπροσώπων του Εθνικού Κτηματολογίου, εκπροσώπων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και εκτιμητών που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι και θα καταθέτουν την αρχική εισήγηση στις Επιτροπές.

· Παρέχεται στις Επιτροπές για πρώτη φορά η δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή άλλων εμπειρογνωμόνων, φορέων ή προσώπων με εμπειρία και ειδικές γνώσεις στους τομείς της πολεοδομίας της τοπογραφίας των οικοδομικών κατασκευών, της γεωπονίας ή της δασολογίας προκειμένου τα μέλη τους να σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη άποψη και να διευκολύνονται στην άρτια και ορθολογική ολοκλήρωση του έργου τους.

· Δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές να λαμβάνουν στοιχεία από αρμόδιους φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο, Τράπεζα της Ελλάδας Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς απορρήτου, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ταχεία επίτευξη του έργου τους. Προς το σκοπό, όμως διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών, προβλέπεται υποχρέωση των μελών των Επιτροπών για τήρηση απόλυτης εχεμύθειας.

· Προβλέπεται η σύσταση Δευτεροβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από ένα Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο και τους επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως μέλη. Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία, τον όγκο της εργασίας και τη διάχυτη αρμοδιότητα των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών αλλά και να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Για το σκοπό αυτό άλλωστε με την προτεινόμενη παράγραφο παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών πρόταση για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής με εμπειρογνώμονες της αγοράς προκειμένου να την επικουρούν στο έργο της. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Επιτροπής θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση

(Visited 1 times, 1 visits today)
By