Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

Ερώτηση Σταϊκούρα προς Βαρουφάκη: «Πώς θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Μαρτίου;»

«Σε τι ύψος ανέρχεται η μερική εσωτερική στάση πληρωμών τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, πόσες πληρωμές έχουν μετακυληθεί για τον επόμενο μήνα;»

staikouras xristos

Δύο ερωτήσεις προς τον υπουργό Οικονομικών (α) σχετικά με τα δημοσιονομικά ισοδύναμα που απαιτούνται για την υλοποίηση των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και (β) σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των υποχρεώσεων του Δημοσίου το μήνα Μάρτιο κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα:

(α) Σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, που διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα, τα ισοδύναμα για την υλοποίηση των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, θα προέλθουν από τη μείωση των αναλωσίμων και άλλων γενικών δαπανών από κάθε υπουργείο (60,9 εκατ. ευρώ) και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε υπουργείο (140 εκατ. ευρώ). Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά τον υπουργό Οικονομικών ποια είναι η ακριβής μείωση λειτουργικών δαπανών σε κάθε υπουργείο, πώς και πότε αυτή θα επιτευχθεί, πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από αυτές τις περικοπές δαπανών, καθώς και ποιό είναι αυτό το νέο σύστημα δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε υπουργείο, το οποίο άμεσα θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε περιστολή δαπανών.

(β) Με δεδομένα τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, το γεγονός ότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί τόσο το ανώτατο όριο που έχει ορισθεί για εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου όσο και τα μεγαλύτερο μέρος από τα διαθέσιμα για τη σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς (repos) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (μάλιστα με επιπλέον εσωτερικό δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των αγροτών), καθώς και το ότι δεν έχει καταβληθεί έστω μέρος της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ (την οποία μέχρι πρόσφατα η Κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν έχει ανάγκη), το Δημόσιο αναγκάζεται να αναστείλει πληρωμές.

Συνεπώς, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά τον υπουργό Οικονομικών σε τι ύψος ανέρχεται η δεδομένη, μερική εσωτερική στάση πληρωμών τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, πόσες πληρωμές έχουν μετακυληθεί για τον επόμενο μήνα (ή τους επόμενους μήνες), σε ποιά πεδία πολιτικής, πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης, ποιό θα είναι το ύψος του, πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα, πόσο έχουν μειωθεί, σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, οι επιχορηγήσεις των φορέων Υγείας, ειδικότερα των Νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ, καθώς και ποιά είναι η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση της δαπάνης για τόκους του Κρατικού Προϋπολογισμού, άρα και των φορολογουμένων, που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου τους τελευταίους 2 μήνες.

Ακολουθούν τα κείμενα των Ερωτήσεων:

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών:

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Θέμα: Δημοσιονομικά ισοδύναμα για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις, πολύ μικρότερης βέβαια εμβέλειας σε σχέση με τις πολυάριθμες μεγαλόστομες εξαγγελίες των τελευταίων ετών, για την ανακούφιση οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την Έκθεση που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να εκτιμηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διότι εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπολογιζόμενη σε εννεάμηνη βάση, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ.

Η παρούσα Κυβέρνηση όμως, για τη χορήγηση ακόμη και αυτής της μικρής οικονομικής βοήθειας, σε αντιδιαστολή με τα 450 εκατ. ευρώ του «κοινωνικού μερίσματος» του 2014, έχει δεσμευτεί προς τους εταίρους για την εύρεση δημοσιονομικών ισοδυνάμων.

Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, που διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα, τα ισοδύναμα θα προέλθουν από τη μείωση των αναλωσίμων και άλλων γενικών δαπανών από κάθε Υπουργείο (60,9 εκατ. ευρώ) και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε Υπουργείο (140 εκατ. ευρώ).

Με βάση αυτά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

1ον. Ποιά είναι η ακριβής μείωση λειτουργικών δαπανών σε κάθε Υπουργείο; Πως και πότε αυτή θα επιτευχθεί;
2ον. Περιλαμβάνετε στους σχεδιασμούς σας και περικοπές/συρρίκνωση δομών; Και αν ναι, που;
3ον. Πως διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από αυτές τις περικοπές δαπανών, εάν έχουν ήδη αναληφθεί οι σχετικές δαπάνες από τους φορείς;
4ον. Ποιό είναι αυτό το νέο σύστημα δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε Υπουργείο, το οποίο άμεσα θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε περιστολή δαπανών; Αυτό αφορά και τις προμήθειες των ΟΤΑ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

Ερώτηση
προς το Υπουργείο Οικονομικών
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Θέμα: Τρόπος κάλυψης υποχρεώσεων του Δημοσίου το μήνα Μάρτιο του 2015.

Είναι γνωστές και δεδομένες οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους προσεχείς 4 μήνες.

Συγκεκριμένα, οι δανειακές της υποχρεώσεις, χρεολύσια και τόκοι, υπερβαίνουν τα 6,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο και τα 3 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, και διαμορφώνονται περίπου στα 4 δισ. ευρώ το Μάιο και στα 6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η Κυβέρνηση, προκειμένου να τις καλύψει, έχει ήδη χρησιμοποιήσει τόσο το ανώτατο όριο που έχει ορισθεί για εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 3μηνης και 6μηνης διάρκειας (η ΕΚΤ δεν δέχθηκε την αύξηση του ορίου των 15 δισ. ευρώ), όσο και τα διαθέσιμα για τη σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς (repos) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (με επιπλέον εσωτερικό δανεισμό από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των αγροτών).

Ταυτόχρονα, η απόσταση από την επιστροφή της χώρας στις αγορές, λόγω της αβεβαιότητας και των εσφαλμένων Κυβερνητικών χειρισμών, μεγαλώνει, όπως αποδεκνύεται από την πορεία των αποδόσεων μεσο-μακροπρόθεσμεων Ελληνικών ομολόγων και επιβεβαιώνεται από το επιτόκιο των τελευταίων εκδόσεων εντόκων γραμματίων (περίπου στο 3% η τελευταία, της προηγούμενης εβδομάδας, έκδοση 6μηνου εντόκου, από 2,1% πριν 3 μήνες).

Είναι προφανές συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, καθώς και με το ότι δεν έχει καταβληθεί έστω μέρος της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ (την οποία πρόσφατα η Κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν έχει ανάγκη), για να μπορέσουν να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας, το Δημόσιο αναγκάζεται να αναστείλει πληρωμές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1ον. Σε τί ύψος ανέρχεται η δεδομένη, μερική εσωτερική στάση πληρωμών τους μήνες Φεβρουάριο και, κυρίως, Μάρτιο; Πόσες πληρωμές έχουν μετακυληθεί για τον επόμενο μήνα (ή τους επόμενους μήνες); Σε ποιά πεδία πολιτικής;

2ον. Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης; Ποιό θα είναι το ύψος του; Υπάρχει περίπτωση μετακύλισής της πληρωμής του; Τι προβλεπόταν αρχικά;

3ον. Πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα; Θα μετακυληθούν και αυτά;

4ον. Έχουν μειωθεί καθόλου, σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, οι επιχορηγήσεις των φορέων Υγείας το μήνα Μάρτιο; Ειδικότερα των Νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ και του ΠΕΔΥ;

5ον. Ποιά είναι η επιπλέον ετήσια επιβάρυνση της δαπάνης για τόκους του Κρατικού Προϋπολογισμού, άρα και των φορολογουμένων, που έχει προκληθεί από την αύξηση των επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου τους τελευταίους 2 μήνες;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By