Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Ερώτηση Βενιζέλου σε Παππά για την τιμή δημοπράτησης των καναλιών

Στην ερώτησή του ο κ. Βενιζέλος θέτει ερωτήματα για την τιμή στην οποία θα δημοπρατηθούν τα κανάλια, βασιζόμενος στη μελέτη της Φλωρεντίας που επικαλείται ο υπουργός Επικρατείας

βενιζελος

Ερώτηση στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά για τη δημοπράτηση των αδειών των καναλιών κατέθεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στην ερώτησή του ο κ. Βενιζέλος θέτει ερωτήματα για την τιμή στην οποία θα δημοπρατηθούν τα κανάλια, βασιζόμενος στη μελέτη της Φλωρεντίας που επικαλείται ο υπουργός Επικρατείας.

Ολόκληρη η ερώτηση του κ. Βενιζέλου προς τον Νίκο Παππά έχει ως εξής:

«Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τη ψήφιση του νόμου 4367/2016 ως άρθρο τρίτο του οποίου εντάχθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό σε 4 του αριθμού των υπό δημοπράτηση αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης βασίστηκε στην επίκληση των τεχνικών συμπερασμάτων μελέτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

Επειδή τα τεχνικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής αμφισβητήθηκαν (ενδεικτικά αναφέρω το κείμενο του κ. Μιχάλη Μπλέτσα, διευθυντή πληροφορικής του MED LAB του MIT στην Athens Voice), αναζήτησα και μελέτησα το πλήρες κείμενο της παραπάνω μελέτης » A Preparatory Study for the DDT auction in Greece. Number of Licences and reserve price «.

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής ( σελίδες 13-19 ), που εμφανίστηκε ως θέσφατο ως προς τον αριθμό των αδειών, περιλαμβάνεται ανάλυση ως προς την εύλογη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για κάθε άδεια με βάση τα διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα (κατά τη πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο) στην Ιταλία και τη Ρουμανία και (κατά τη δεύτερη χρησιμοποιούμενη μέθοδο) στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο . Το συμπέρασμα – σύσταση της συγκριτικής αυτής ανάλυσης, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, είναι ότι η τιμή εκκίνησης πρέπει να κινηθεί μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ( 500.000) και δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Το δεύτερο αυτό μέρος της μελέτης δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας και δεν έγινε ουσιαστικό αντικείμενο της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός:

Ανεξαρτήτως των προφανών προβλημάτων αντισυνταγματικότητας και αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις αρχές και αξίες του άρθρου 6 της ΣΕΕ, η κυβέρνηση προτίθεται κατά την εφαρμογή του άρθρου τρίτου του ν. 4367/2016, να ορίσει την τιμή εκκίνησης στο πλαίσιο που προτείνει η παραπάνω μελέτη η οποία αποτέλεσε τη βάση της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας;

Με άλλη διατύπωση, η κυβέρνηση θεωρεί έγκυρη την παραπάνω μελέτη και προτίθεται να την υιοθετήσει ορίζοντας ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας και γενικού περιεχομένου, ποσό μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων και δυο εκατομμυρίων ευρώ; Περί αυτού πρόκειται; Σε τέτοιας τάξης ποσά στοχεύει η κυβέρνηση που προέταξε το οικονομικό κριτήριο και τις αντοχές της αγοράς;

Και αν τα εύλογα ποσά με βάση τις δυνατότητες της αγοράς και τα διεθνή δεδομένα είναι τέτοια, τι θα ωθούσε μία κερδοσκοπική επιχείρηση να προβεί σε προσφορά πολλαπλάσια που θα είναι μη εύλογη οικονομικά;

Αν οι υπολογισμοί της μελέτης για την τιμή εκκίνησης δεν ευσταθούν, κατά ποια λογική η παραπάνω μελέτη είναι έγκυρη και » δεσμευτική» για τη κυβέρνηση ως προς τον αριθμό των αδειών αλλά όχι ως προς τη τιμή εκκίνησης;».