Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

ΕΤΧΣ: Άμεση η σύνδεση μνημονίου – δανειακής σύμβασης

Το Μνημόνιο Κατανόησης δεν έπρεπε να επεκταθεί

ellada-euro

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με σημείωμα του διευκρινίζει την σχέση μεταξύ της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και του μνημονίου.

Ολόκληρο το κείμενο του ΕΤΧΣ: 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Ταμείο, η Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης είναι ένα νομικό συμβόλαιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής κεντρικής τράπεζας και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο είναι το ταμείο της Ελλάδας για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Η Σύμβαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ελλάδας κυρίως σε ό,τι αφορά στο ύψος των δανείων, στην περίοδο διαθεσιμότητας των πόρων, στα τέλη, στα επιτόκια και στην αποληρωμή και έχει υπογραφεί από τον επικεφαλής του ΕΤΧΣ και τον Έλληνα υπουργό οικονομικών.

Σύμφωνα με το Ταμείο, η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας υπό την Κύρια Σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις πολιτικές και τα μέτρα που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης το οποίο συμφωνήθηκε από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ. Το Μνημόνιο Κατανόησης είναι ένα ξεχωριστό και αυτόνομο έγγραφο το οποίο συνδέεται όμως με την Κύρια Σύμβαση. Καμία εκταμίευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμόρφωση με το Μνημόνιο, η οποία αξιολογείται από τους θεσμούς, υπογραμμίζει το Ταμείο.

Η Κύρια Σύμβαση της Ελλάδας εξέπνευσε αρχικά στις 31/12/14. Ωστόσο στις 19/12/14 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ αποφάσισε την τεχνική επέκτασή του ως τις 28/2/15. Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ αποφάσισε την περαιτέρω επέκταση της Κύριας Σύμβασης κατά 4 μήνες, έως τις 31 Ιουνίου 2015.

Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μνημόνιο Κατανόησης είναι ένα έγγραφο το οποίο επικαιροποιείται συχνά όταν πραγματοποιείται αξιολόγηση, αντανακλώντας εν δυνάμει τις διαμορφούμενες καταστάσεις και την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των μέτρων πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμοστούν, τονίζει το Ταμείο.

Το Μνημόνιο Κατανόησης (σε αντίθεση με την Κύρια Σύμβαση) δεν έπρεπε να επεκταθεί καθώς δεν περιλαμβάνει ημερομηνία ολοκλήρωσής του, καταλήγει το Ταμείο.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By