Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Εθελούσια με έως 61 μισθούς από την Τράπεζα Πειραιώς

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τη Eurobank που εγκαινίασε αντίστοιχο πρόγραμμα πριν από δύο εβδομάδες και παρείχε αποζημίωση έως 50 μισθών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει στη διάθεσή του το insider, προσφέρονται υψηλά οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους της τράπεζας, τα οποία αγγίζουν τους 61 μισθούς για τους εργαζόμενους άνω των 57 ετών. Για όσους προέρχονται από τις πρώην Αγροτική Τράπεζα,Συνεταιριστική Πελοποννήσου και Πανελλήνια Τράπεζα το ύψος αυτό ισχύει για όλους, ενώ για όσους προσλήφθηκαν εξ αρχής στην Πειραιώς η ανώτατη αποζημίωση κυμαίνεται από 46 έως 61 μισθούς, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, και λήγει στις 20 Φεβρουαρίου. Δικαίωμα να συμμετέχουν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας και των θυγατρικών εσωτερικού που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή υπηρεσία στον όμιλο.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν και το ποιες και πόσες θα εγκριθούν εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των ενδιαφερόντων όσο και από το τμήμα στο οποιό εργάζονται, καθώς και από κατά περίπτωση παράγοντες.

Το πρόγραμμα της εθελούσιας αποχώρησης παρέχει τρεις δυνατότητες αποχώρησης στους ενδιαφερόμενους:

Επιλογή 1: Άμεση Αποχώρηση

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης σε αυτή την κατηγορία, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

  • Κριτήριο Ηλικίας και Προϋπηρεσίας
  • Κριτήριο Περιφέρειας
  • Κριτήριο γεωγραφικής κατανομής Καταστημάτων
  • Κριτήριο πλασματικών ετών κοινωνικής ασφάλισης
  • Κριτήριο Φόρου

Για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν εξ αρχής στην Πειραιώς παρέχονται:

Ηλικία / Έτη Υπηρεσίας Εύρος  21 έτη-άνω Εύρος 16-20 έτη Εύρος 11-15 έτη Εύρος 6-10 έτη Εύρος 3-5 έτη
Εύρος 0-29 έτη 24 24 24 24 24
Εύρος 30-35 έτη 32 32 32 29 26
Εύρος 36-39 έτη 34 34 34 31 28
Εύρος 40-45 έτη 38 38 36 33 30
Εύρος 46-49 έτη 47 45 42 38 35
Εύρος 50-56 έτη 53 51 47 43 40
Εύρος 57 έτη- άνω 61 57 54 50 46

Σε όσους προέρχονται από την πρώην ΑΤΕ,  Συνεταιριστική Πελοποννήσου και Πανελλήνια παρέχονται:

Ηλικία Αριθμός Μισθών
Εύρος 0-29 έτη 24
Εύρος 30-35 έτη 29
Εύρος 36-39 έτη 34
Εύρος 40-45 έτη 38
Εύρος 46-49 έτη 45
Εύρος 50-56 έτη 53
Εύρος 57 έτη- άνω 61

Επιπλέον αποζημίωση προσφέρεται σε όσους απασχολούνται στην Περιφέρεια, δηλαδή εκτός Καταστημάτων και Μονάδων Διοίκησης Αθήνας – Θεσσαλονίκης:

Ηλικία
Εργαζόμενων στην Περιφέρεια
Προσαύξηση Μισθών
Εύρος 0-29 έτη +6
Εύρος 30-35 έτη +6
Εύρος 36-39 έτη +8
Εύρος 40-45 έτη +9
Εύρος 46-49 έτη +10
Εύρος 50-56 έτη +11
Εύρος 57 έτη- άνω +12

Επιλογή 2: Παροχή Μητρότητας 5 ετών

Ειδικά για τις μητέρες, οι οποίες βρίσκονται σε άδεια τοκετού ή λοχείας ή σε χρήση σωρευτικής άδειας, παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν μακροχρόνια άδεια πέντε (5) ετών μετ’ αποδοχών. Κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια της άδειας θα καταβάλλονται οι πλήρεις μικτές αποδοχές των εργαζόμενων, ενώ κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια το 50% των μηνιαίων μικτών αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τον 09/2017.

Επιλογή 3: Μακροχρόνια άδεια 5 ετών

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε μακροχρόνια άδεια πέντε (5) ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό στην αρχή της άδειας.

Ο μισθός που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι ο μικτός μισθός κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017. Το σύνολο του ποσού θα καταβληθεί με την αποχώρηση του εργαζομένου, διευκρινίζει η διοίκηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, το πρόγραμμα δίνει στους εργαζόμενους της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εταιριών εσωτερικού τις ακόλουθες επιλογές:

1.Να αποχωρήσουν άμεσα και να λάβουν εφάπαξ αποζημίωση. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το εύρος ηλικίας και υπηρεσίας καθώς και τον τόπο εργασίας. Επιπλέον, για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση προβλέπεται η πληρωμή των πλασματικών ετών.

2.Για τις μητέρες που βρίσκονται σε άδεια τοκετού ή λοχείας ή σε χρήση σωρευτικής άδειας, να λάβουν μακροχρόνια άδεια πέντε ετών, με λύση της εργασιακής σχέσης στη λήξη της άδειας. Κατά τη διάρκεια της άδειας συνεχίζεται κανονικά η καταβολή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία ενώ η εργαζόμενη απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Εταιρία.

3.Να λάβουν άμεσα ένα ποσό ως εφάπαξ αποζημίωση και παράλληλα μακροχρόνια άδεια πέντε ετών, με λύση της εργασιακής σχέσης στη λήξη της άδειας. Κατά τη διάρκεια της άδειας συνεχίζεται κανονικά η καταβολή των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία ενώ ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Εταιρία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη για πέντε έτη και παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων υποστήριξης και ενίσχυσης των εργαζομένων για εναλλακτικές επαγγελματικής συνέχειας.

By