Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Eurobank: Σταθεροποιείται η εγχώρια κατανάλωση

«Κανένας εφησυχασμός στην συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Eurobank

Η σταθεροποίηση της κατανάλωσης και οι εξαγωγές αποτέλεσαν τις βασικές συνιστώσες για την επιβράδυνση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας στο -0,27% το β΄τρίμηνο, υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Eurobank.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης είναι ο δεύτερος μικρότερος – σε απόλυτα νούμερα – που καταγράφεται από την αρχή της ελληνικής Μεγάλης Ύφεσης, (3ο τρίμηνο 2008 μέχρι και σήμερα).

Επιπρόσθετα, τονίζει η τράπεζα, με βάση τις εκτιμήσεις των περισσοτέρων ερευνητικών ιδρυμάτων, η ελληνική οικονομία παρά τις δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις (στασιμότητα στην ευρωζώνη) αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης στο 3ο τρίμηνο του 2014. Το γεγονός αυτό θα επαληθευτεί στην περίπτωση που η αξία της τριμηνιαίας ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής ξεπεράσει τα 42,905 δις ευρώ (σταθερές τιμές 2005).

Αποσυνθέτοντας το ελληνικό πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΠΑΕΠ) στις βασικές επί μέρους κατηγορίες του, ήτοι συνολική κατανάλωση, συνολική επένδυση, σύνολο εξαγωγών και σύνολο εισαγωγών (αφαιρετικά), η τράπεζα παρατηρεί ότι από την πλευρά της δαπάνης η επιβράδυνση της ύφεσης προήλθε κυρίως από την στασιμότητα της κατανάλωσης και από την αύξηση των εξαγωγών.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιώντας την γνωστή άσκηση αποσύνθεσης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, η τράπεζα παρατηρεί τα εξής:

  1. Η συνεισφορά της κατανάλωσης, τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ήταν μηδενική.
  2. Η συνεισφορά του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου, ήτοι των επενδύσεων, ήταν της τάξης των -0,51 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ). Δηλαδή, από τις -0,27 ΠΜ συρρίκνωσης του ΠΑΕΠ σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2013 οι -0,51 ΠΜ προέρχονται από την πτώση των επενδύσεων.
  3. Η συνεισφορά των εξαγωγών αγαθών ήταν της τάξης των -0,48 ΠΜ ενώ το αντίστοιχο μέγεθος των υπηρεσιών ήταν του επιπέδου των 1,97 ΠΜ (κυρίως λόγω των ευνοϊκών εξελίξεων στον τομέα του τουρισμού).
  4. Η συνεισφορά των εισαγωγών αγαθών ήταν της τάξης των -0,86 ΠΜ και των εισαγωγών υπηρεσιών ήταν της τάξης των -0,36 ΠΜ.

Η σταθεροποίηση της κατανάλωσης είναι ενθαρρυντική για δύο λόγους:

  • Παρά την δαιμονοποίηση της κατανάλωσης κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η σταθεροποίηση και η μεγέθυνση της συγκεκριμένης μεταβλητής αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας (στο 2ο τρίμηνο του 2014 το μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν της τάξης του 69,37%).
  • Αν λάβουμε υπ” όψιν ότι η απόφαση των νοικοκυριών για το πόσο θα καταναλώσουν είναι συνάρτηση της παρούσας αξίας των συνολικών αναμενόμενων μελλοντικών τους εισοδημάτων (δηλαδή του πλούτου τους), η επιβράδυνση της συρρίκνωσης της κατανάλωσης ερμηνεύεται ως ένα σημάδι ότι τα νοικοκυριά αρχίζουν να διαμορφώνουν προσδοκίες για ένα λιγότερο δυσοίωνο μέλλον αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

Κανένας εφησυχασμός στην συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Η σταθεροποίηση της κατανάλωσης δύναται να ερμηνευτεί ως ένα σημάδι καλυτέρευσης (ή μικρότερης χειροτέρευσης) των προσδοκιών των νοικοκυριών για την μελλοντική τους χρηματοοικονομική κατάσταση.

Όπως διδάσκει η οικονομική θεωρία οι προσδοκίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την μελλοντική χρηματοοικονομική τους κατάσταση και για την κυβερνητική οικονομική πολιτική επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα.

Συνεπώς, όσο θα μειώνεται η αβεβαιότητα στην αγορά (εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, κεφαλαίου) και όσο η κυβέρνηση θα επενδύει στο σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται αξιοπιστία τόσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη θα βελτιώνεται, τόσο λιγότερο η επιχειρηματική πρωτοβουλία θα αναβάλλεται και τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα μονοπάτι ανάκαμψης, υπογραμμίζει η τράπεζα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By