Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Eurobank: Στα 177 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ προβλέψεων

Η αύξηση των προ προβλέψεων κερδών οφείλεται στη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, την επίτευξη συνεργιών και τις πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους

eurobankA

Αυξημένα κέρδη προ προβλέψεων για το Δ” τρίμηνο του 2013 ανακοίνωσε η Eurobank. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 177 εκατ. ευρώ, από 148 εκατ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο του 2013 και 84 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2012, με την Ελλάδα να συνεισφέρει 62% και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό 38%.

Η αύξηση των προ προβλέψεων κερδών οφείλεται στη βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, την επίτευξη συνεργιών και τις πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους. Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα της περιόδου αυτής διαμορφώθηκε σε ζημίες 913 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει 563 εκατ. ευρώ έκτακτες ζημιές.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, η Eurobank ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (εξαιρουμένου του ΤΤ) κατά 16% σε 361 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.
Επίσης, όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση, προχώρησε σε περαιτέρω εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και μείωση κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση το 2013.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, σημαντική πρόοδος έγινε στην ενοποίηση της Proton και του ΤΤ (επίτευξη συνεργιών ύψους 89 εκατ. ευρώ) καθώς και στην υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας.
Παράλληλα, το Δ” τρίμηνο ενισχύθηκαν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε 660 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 130 μονάδες βάσης σε 50%.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 4,5 δισ ευρώ και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier 1) στο 11,3%.
Επιπλέον, βελτιώθηκε περαιτέρω η σχέση δανείων προς καταθέσεις σε 110% στο τέλος του Δ΄ τριμήνου.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Η επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η εκτιμώμενη επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον ισολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης αποτελούν σημαντική εξέλιξη για την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2014.

Αναφερόμενος στην Εurobank επισημάνει μεταξύ άλλων οτι συνεχίζονται οι ενέργειες για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης να βρει τη Eurobank σε ισχυρή θέση, ικανή να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και να στηρίξει την επιστροφή της χώρας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά, αναφέρει.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By