Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Eurostat: Αύξηση των φορολογικών εσόδων

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώνονται στην Ουγγαρία (από 37,3% σε 39,2%), την Ιταλία (από 42,4% σε 44%) και την Ελλάδα (από 32,4% σε 33,7%), ενώ τις υψηλότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Πορτογαλία (από 33,2% σε 32,4%), η Μεγάλη Βρετανία (από 35,8% σε 35,4%) και η Σλοβακία (από 28,6% σε 28,3%)

foroi-

Aύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, δηλαδή των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, καταγράφηκε το 2012 τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 32,4% του ΑΕΠ το 2011 σε 33,7% το 2012, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε. Αντίστοιχα στην Ε.Ε.σημειώνεται αύξηση από  38,8% σε 39,4% και στην Ευρωζώνη από 39,5% σε 40,4%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώνονται στην Ουγγαρία (από 37,3% σε 39,2%), την Ιταλία (από 42,4% σε 44%) και την Ελλάδα (από 32,4% σε 33,7%), ενώ τις υψηλότερες μειώσεις παρουσιάζουν η Πορτογαλία (από 33,2% σε 32,4%), η Μεγάλη Βρετανία (από 35,8% σε 35,4%) και η Σλοβακία (από 28,6% σε 28,3%).

Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι στην Ελλάδα τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο μειώθηκαν από 25% το 2011 σε 21,8% το 2012, τη στιγμή που στην Ε.Ε. αυξήθηκαν από 20,4% σε 20,8% και στην Ευρωζώνη από 19,8% σε 20,2%.
Τα έσοδα από τον φόρο επί της εργασίας αυξήθηκαν στην Ελλάδα από 36,5% το 2011 σε 41,9% το 2012, στην Ε.Ε. από 50,9% σε 51% και στην Ευρωζώνη παρέμειναν σταθερά στο 53,3%.

Όσον αφορά στα έσοδα από τον φόρο επί της κατανάλωσης, αυτά μειώθηκαν στην Ελλάδα από 38,6% το 2011 σε 36,3% το 2012, στην Ε.Ε. από 28,9% σε 28,5% και στην Ευρωζώνη από 27,3% σε 26,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, στην Ελλάδα ο φόρος επί της εργασίας αυξήθηκε από 30,9% το 2011 σε 38% το 2012, στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 35,8% σε 36,1% και στην Ευρωζώνη από 37,7% σε 38,5%.

Τέλος, ο φόρος επί της κατανάλωσης μειώθηκε από 16,3% σε 16,2% στη χώρα μας την ίδια περίοδο, ενώ στην Ε.Ε. παρέμεινε αμετάβλητος στο 19,9% και στην Ευρωζώνη επίσης αμετάβλητος στο 19,3%.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By