Τρίτη, 11 Μαΐου, 2021

Eurostat: Στο 1,1% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Στο 1,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017, σε σχέση με 0,5% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία πουδημοσιεύει σήμερα  η Eurostat.

Έναν χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,2%.   Συνολικά, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Νοέμβριο ήταν 1,5% σε σχέση με 1,4% τον Οκτώβριο και το αντίστοιχο ποσοστό ένα χρόνο πριν στο 0,6%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,8% τον Νοέμβριο, σε σχέση με 1,7% τον Οκτώβριο και 0,6% έναν χρόνο πριν.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), την Ιρλανδία (0,5%) και τη Φινλανδία (0,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (4,5%), στη Λιθουανία (4,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε εννεά και αυξήθηκε σε 15.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By